Terugblik Lezing en Debat

Op deze plek zijn alle lezingen van De Verdieping vanaf 2011 te vinden. Door in het zoekvenster bijvoorbeeld 2019 in te vullen worden alleen de lezingen van 2019 getoond. Door de naam van een spreker in te vullen, bijvoorbeeld Paul van Tongeren, komen zijn lezingen tevoorschijn.

DatumkolomSprekerOnderwerpSubtitel
15-04-2024
HAN THOMAS ADRIAENSSEN
filosoof
Identiteit
“Wat maakt een individu tot het unieke individu dat hij of zij is?”
18-03-2024
EMMA COHEN DE LARA
filosoof
Plato“Filosofenreeks”
19-02-2024
FLORIS VAN DEN BERG
filosoof
Woke“In hoeverre vormt Woke een bedreiging voor onze cultuur?”
15-01-2024
EDWARD VAN DER TUUK
filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW
Verlichting versus postmodern denken“wetenschap is ook maar een mening”
11-12-2023PAUL VAN TONGEREN
Filosoof
Identi-tijdTussen toekomst en verleden
10-11-2023DE BENDE VAN DE VOORUITGANGTen strijde tegen de doemdenkers en pessimisten Een samenwerking van De Verdieping met Humanistisch Verbond Drenthe
16-10-2023PAUL FRISSEN
Bestuurskundige.
De staat is een gevaarlijke institutieVervallen i.v.m. persoonlijke omstandigheden van de spreker
18-09-2023JOOP BERDING
Filosoof / Pedagoog.
Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijkOnderwijs is meer dan het halen van lesdoelen
17-04-2023JURRIEN HAMER
Filosoof en jurist.
Waarom schurken pech hebben en helden gelukEen filosofie van de vrije wil
13-03-2023SJOERD BEUGELSDIJK
Hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
Een verdeeld NederlandHoe een perfecte storm een klein land dreigt te splijten

13-02-2023HANS BOUTELLIER
Bijzonder hoogleraar Polarisatie en veerkracht
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Polarisatie en maatschappelijke veerkracht
16-01-2023PETRA BOLHUIS
Filosoof en orthopedagoog
Hannah Arendt en het totalitarismeDe rattenvangers van het onbehagen
12-12-2022JOHN HUIGES
Sociaal econoom
Naar een solidaire en duurzame samenleving
Vergezicht op een nieuwe toekomst

04-11-2022STINE JENSEN
Filosoof, schrijver en programmamaker
De kunst van het falen Een samenwerking van De Verdieping met Humanistisch Verbond Drenthe
10-10-2022MICHIEL KORTHALS
Emeritus hoogleraar Toegepaste Filosofie
Van grond naar mondEen filosofie van (goed) eten

19-09-2022SYBE SCHAAP
Filosoof, politiek adviseur en publicist
Pleidooi voor vitaal burgerschapEen antwoord op de ondermijning door het populisme
11-04-2022THIJS LIJSTER
Filosoof, publicist en docent aan de
Rijksuniversiteit Groningen
GemeenzinNaar een politiek van de meenten
14-02-2022GOVERT BUIJS
politiek filosoof, hoogleraar Maatschappelijke en
economische vernieuwing, aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam
Waarom werken we zo hard?Op weg naar een economie van de vreugde
17-01-2022MATHIJS VAN DE SANDE
Docent politieke/praktische filosofie aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Het democratisch belang van protestWaarom is het recht op demonstreren zo belangrijk?
On line via zoom
13-12-2021JOHN HUIGE
onafhankelijk adviseur en interim-manager
voor duurzaamheid en veerkracht.
Lid kerngroep van het Platform voor
Duurzame en Solidaire Economie (DSE)
Corona als keerpuntVanwege corona uitgesteld naar 12 december 2022
15-11-2021MATHIJS VAN DE SANDEHet democratisch belang van protest
Vanwege corona uitgesteld naar 17 januari 2022
29-10-2021DAAN ROOVERS
Filosoof, docent UvA en Erasmus Universiteit
Programmamaker, publicist, spreker, trainer
Denker des Vaderlands van 2019 tot 2021.

ILSE STRUIJK, leerlinge CS Vincent van Gogh in Assen
Mening: Eerst vormen, dan uiten


Leven in bubbels
gesproken column
10 jarig bestaan De Verdieping

Over kritisch denken, polarisatie en publieke opinie
20-09-2021 THIJS LIJSTER
filosoof, publicist en docent Kunst- en
cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Pleidooi voor een nieuwe solidariteitVanwege corona opnieuw verplaatst naar 11 april 2022. (met nieuw thema vanwege een nieuw boek)
11-04-2021THIJS LIJSTER
filosoof, publicist en docent Kunst- en
cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Pleidooi voor een nieuwe solidariteitVanwege corona opnieuw verplaatst, naar 20 september 2021
15-03-2021LIESBETH WOERTMANDe psychologie van het uiterlijkVanwege corona verplaatst naar 14 maart 2022
15-02-2021 GOVERT BUIJSWaarom werken we zo hard?Vanwege corona verplaatst naar 14 februari 2022
18-01-2021 THIJS LIJSTER
filosoof, publicist en docent Kunst- en
cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Pleidooi voor een nieuwe solidariteit Vanwege corona verplaatst naar 11 april 2021
14-12-2020WIM RASING
antropoloog, filosoof en docent Filosofie aan het Stedelijk Gymnasium in Arnhem
Over de Inuit samenlevingGeannuleerd vanwege corona
16-11-2020JOHN HUIGE
onafhankelijk adviseur en interim-manager
voor duurzaamheid en veerkracht.
Lid kerngroep van het Platform voor
Duurzame en Solidaire Economie (DSE)
Corona als keerpuntVanwege corona verplaatst naar 13 december 2021
19-10-2020THIJS LIJSTER
filosoof, publicist en docent Kunst- en
cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Pleidooi voor een nieuwe solidariteitVanwege corona verplaatst naar 18 januari 2021
21-09-2020HENRI BEUNDERS
historicus, publicist en hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam
Emoties in de samenlevingAngst, verontwaardiging en het lot van de waarheid
20-04-2020THIJS LIJSTER
filosoof, publicist en docent Kunst- en
cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen
Pleidooi voor een nieuwe solidariteitVanwege corona verplaatst naar 19 oktober 2020
15-03-2020HENRI BEUNDERS
historicus, publicist en hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam
Emoties in de samenlevingVanwege corona verplaatst naar 21 september 2020
10-02-2020JEROEN LINSSEN
Directeur onderwijs en universitair hoofddocent sociale en politieke
filosofie Radboud Universiteit Nijmegen
Een filosofische geschiedenis van de inhaligheidHebzucht als drijfveer van economisch handelen
20-01-2020EDWARD VAN DER TUUK
Filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW
Dat mag je niet zeggen!Over politieke correctheid & identiteitspolitiek
16-12-2019JASPER SCHAAF
filosoof, publicist, actief in sociale bewegingen en politiek en voorheen werkzaam als bestuurder in vakbeweging, onderwijs en welzijnswerk
Wat heeft de filosofie met religie?
Pleidooi voor een kritische houding, met wederzijds respect
22-11-2019GIJS VAN OENEN
universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam
Emancipatie en democratie. Van lust tot last?
Halfjaarlijkse lezing in het kader van MetaForum Assen, waarin De Verdieping samenwerkt met andere vrijwilligersorganisaties voor cultuur en debat.
11-11-2019RENÉ TEN BOS
hoogleraar Filosofie Radboud Universiteit en voormalig Denker des Vaderlands
Klimaatcrisis: goedgemutst ten onder?
Paniek over de effecten van klimaatcrisis en afnemende biodiversiteit lijkt uit te blijven. Sluiten we moedwillig onze ogen voor deze dreigende ramp?
14-10-2019PAUL VAN TONGEREN
emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven
Willen StervenOver autonomie en het voltooide leven
16-09-2019 JAN BRANSEN
hoogleraar Filosofie Radboud Universiteit Nijmegen
Durf te denkenHoe om te gaan met waarheidsaanspraken en meningsverschillen?
15-04-2019DICK KLEINLUGTENBELT
socioloog en filosoof
De mens en de kunst van het leven
Moderne levenskunsten, met inspiratie vanuit de klassieke en moderne filosofen
05-04-2019BAS HEIJNE
schrijver, journalist en columnist
Het groeiende onbehagenHoe de mens hier al stuntelend aan bijdraagt
In het kader van MetaForum Assen
01-04-2019MAAND VAN DE FILOSOFIE 2019ProgrammaIn het kader van MetaForum Assen
18-03-2019EDWARD VAN DER TUUK
filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW
Perspectieven op gelukMet interessante dwarsverbanden tussen de oosterse en westerse filosofie
11-02-2019HAN THOMAS ADRIAENSSEN
universitair docent Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen
Kunnen we iets met zekerheid weten?Een jonge Groninger denker over het scepticisme
29-01-2019RUARD GANZEVOORT
hoogleraar en decaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Eerste Kamerlid voor GroenLinks.
Bouwen aan een inclusieve samenlevingMet aandacht voor empathie als levenshouding
10-12-2018KAREL VAN HAAFTEN
sociaal psycholoog, socratisch gespreksleider en voorheen Human Resources professional
Adam Smith, sociaal ondernemerschap en de klassieke deugdenDe echte visie van Adam Smith (1723 -1790)
19-11-2018JAN WARNSDORFF
Schrijver, vertaler, redacteur en wereldburger
De filosofie van het boerenverstandEen herijking van het filosofisch denken
over de werkelijkheid en het leven
15-10-2018FRIDUS STEIJLEN
Bijzonder hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur,
Koninklijk Instituut voor Taal -, Land- en Volkenkunde/VU Amsterdam
De ‘Molukse kwestie’, wat is dat eigenlijk?
17-09-2018RONALD HÜNNEMAN
Filosoof, publicist, performer en
docent/onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen
Heerlijk hedonisme
16-04-2018EDWARD VAN DER TUUK
filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW
De wereld op zijn kopVerbeelding, macht en de strijd om de waarheid
06-04-2018JORIS LUYENDIJK
journalist en publicist
De bankiers aan de macht …of toch de verbeelding?
In het kader van MetaForum Assen
04-04-2018
25-04-2018
MAAND VAN DE FILOSOFIE 2018ProgrammaIn het kader van MetaForum Assen
19-03-2018PAUL VAN TONGEREN
emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven
Dankbaar?Over het (on)vermogen om in termen van dankbaarheid te spreken
19-02-2018SYBE SCHAAP
politiek filosoof, publicist en senator voor de VVD
De Populistische VerleidingOndermijnt populisme de rechtsstaat?
15-01-2018ANDRÉ DROOGERS
emeritus hoogleraar culturele antropologie aan de VU
Kieswijzer levensbeschouwingWat valt er te kiezen? Waar staat u eigenlijk zelf?
13-11-2017HENRI BEUNDERS
historicus, publicist en hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Werkt muisklik democratie?De effecten van de (nieuwe) media in de ‘participatiesamenleving’
10-11-2017FILOSOFIE IN ASSEN 2017Marjan Slob : Wetenschap over jezelfIn het kader van MetaForum Assen
09-10-2017HANS BOUTELLIER
wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Het seculiere experimentHoe we van God los gingen samenleven
10-04-2017IRENE ZWIEP
hoogleraar Hebreeuws en Joodse studies Universiteit van Amsterdam
Heilige oorlog en martelaarschap in het Jodendom
20-03-2017KOEN VOSSEN
politiek historicus, publicist en docent aan de Radboud Universiteit
Populisme in Europa
13-02-2017SYBE SCHAAP
politiek filosoof, publicist en senator voor de VVD
Ondermijnt populisme de rechtsstaat?
11-01-2017PAUL TEULE
econoom, filosoof en docent politieke economie aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit
Vrijheid voor gevorderden
18-11-2016THOMAS VAN DER DUNKRusland en Europa: vrienden of vijanden?In het kader van MetaForum Assen
08-11-2016RICHARD HAPPÉ
emeritus Hoogleraar Belastingrecht Tilburg University
Fiscale ethiek, over fair shareWat is er mis met belastingontwijking en –ontduiking?
11-10-2016PETRA BOLHUIS & THEO MEEREBOER
filosoof en orthopedagoog, respectievelijk filosoof
Angst en het goede levenLustrumbijeenkomst De Verdieping 2011-2016
13-09-2016RENÉ TEN BOS
filosoof, auteur en organisatiedeskundige. Als hoogleraar Managementwetenschappen verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Bureaucratie is als een inktvisVerkenning van de ongrijpbare krachten van bureaucratie
22-04-2016PAUL SCHEFFER
hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg en de UvA, en publicist
De vrijheid van de grensDe vrijheid van de grens?
21-04-2016THIJS LIJSTER
docent Kunst- en Cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en publicist
Als een hondDe dynamiek van de uitzonderingstoestand
08-03-2016HENK VAN GOOR
socioloog en tot zijn pensionering UHD Vakgroep Sociologie Rijksuniversiteit Groningen
Maakt gelijkheid meer gelukkig? Over economische ongelijkheid en subjectief welbevinden
09-02-2016JOHAN VAN DER GRONDEN
filosoof en algemeen directeur/CEO van het Wereld Natuur Fonds
Wijsgeer in het wildVerkenning van de morele dimensie van natuurbehoud
12-01-2016EDWARD VAN DER TUUK
filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW
Filosofie Oost-WestTweetal stromingen & een interculturele vergelijking
10-11-2015 RONALD HÜNNEMAN
andragoloog en docent filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam, en docent economie en filosofie in het volwassenenonderwijs.
De liefde – voor gevorderden en beginners
13-10-2015NICO KONING
andragoloog en docent filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam, en docent economie en filosofie in het volwassenenonderwijs.
De kunst van het vreedzaam vechten
15-09-2015FRITS MUSKIET
hoogleraar Pathofysiologie en Klinisch Chemische Analyse UMCG
Heeft evolutionaire geneeskunde de toekomst?Welvaartsziekten bestrijden met eetpatroon oermens
14-04-2015HENK VAN GOOR
socioloog en tot zijn pensionering UHD Vakgroep Sociologie Rijksuniversiteit Groningen
Thomas Piketty en het kapitaal in de 21e eeuw
10-03-2015EDWARD VAN DER TUUK
filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW
Homo economicus of zoön politikon?
10-02-2015LEONIE VERHOEVEN
promovendus omgevingspsychologie aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
De psychologie van de duurzaamheid
13-01-2015JAN KNOL
Theoloog en ambassadeur van Spinoza in Nederland
Spinoza: actueler dan ooit
25-11-2014AD BERGSMA
psycholoog, geluksonderzoeker en wetenschapsjournalist
Het misverstand gelukOp zoek naar de optimist én pessimist in jezelf
28-10-2014RONALD HÜNNEMAN
filosoof en docent/onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen
Beheksing door een dichotomie
30-09-2014PETRA BOLHUIS & THEO MEEREBOER
filosoof en orthopedagoog, respectievelijk filosoof
CompassieTussen kracht en medelijden
15-04-2014THIJS LIJSTER
filosoof, verbonden aan het onderzoekscentrum Arts in Society van de Rijksuniversiteit Groningen.
Kan kunst de waarheid spreken?
18-03-2014CORINE DON
psycholoog, docent filosofie, mediator en classicus
Hoe leefbaar is een maakbaar bestaan?Balanceren tussen beheer en beheersing van het leven
18-02-2014ARJAN BROERS
journalist, zingever en zinkrijger
Morele vragen bij de economische crisisOp zoek naar praktische alternatieven voor de vrije markt
21-01-2014MARIJKE GORDIJN
Docent/onderzoeker humane chronobiologie aan de faculteit Wis- en Natuur- wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en CEO Chrono@work B.V
Tussen slapen en wakenBiologische ritmes en hun gevolgen
26-11-2013RONALD HÜNNEMAN
filosoof en docent/onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen
Wij zijn veel meer dan een brein
29-10-2013NIELS TAATGEN
hoogleraar Kunstmatige Intelligentie, Rijksuniversiteit Groningen
Grenzen aan het multitasken
24-09-2013RENÉ BOOMKENS
filosoof en hoogleraar Cultuurfilosofie Rijksuniversiteit Groningen
Globalisering en het einde van de maakbare samenleving
23-04-2013PETRA BOLHUIS & THEO MEEREBOER
filosoof en orthopedagoog, respectievelijk filosoof
Geluk is een werkwoordDe klassieke filosofie als inspiratie om het streven naar geluk meer vorm en inhoud te geven.
26-03-2013GERARD NUMAN
filosoof en testmanager IT
Mens en taal
26-02-2013MARGRIET VAN ZONNEVELD
regiomanager Reclassering Nederland
Heeft straffen zin?
29-01-2013MARIANNE VOGEL
coach en literatuurwetenschapper
Levenskunst en loslatenEen schets van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Op weg naar meer democratie?
27-11-2012JAN KEIJ
filosoof en auteur
Vrijheid of onvrijheid
30-10-2012WILLEM POTS & ANGELIQUE SCHREUDER
socratisch gespreksleiders
Een socratisch gesprek over de vrijheid van meningsuiting
25-09-2012JAAP VAN HEERDEN
wetenschapsfilosoof, psycholoog en columnist
Wees blij dat het leven geen zin heeft
24-04-2012EELKO HOOIJMAAIERS
docent Geschiedenis van het Moderne Midden-Oosten aan het Centrum voor Midden- Oosten Studies van de Rijksuniversiteit Groningen
De Arabische Lente
27-03-2012JOHAN DE NOORD
directeur K&C Expertise centrum Kunst & Cultuur
Kunst en cultuur volop in de wind
21-02-2012MARIA VAN HERK
bestuurslid Nieuw Republikeins Genootschap
Monarchie of republiek?
24-01-2012HERMAN DE JONG
universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen
Crisis? Welke crisis?
24-11-2011BERT HEIKENS
chirurg n.p. en docent
Moet alles wat kan?Overwegingen bij medische macht en medische ethiek
07-10-2011CORINE DON
psycholoog, docent filosofie, mediator en classicus
Hoeveel waarheden zijn er?Ethiek in het dagelijks leven
Schuiven naar boven