Gemeenzin

Naar een politiek van de meenten

Maandag 11 april 2022

Locatie: Podium Zuidhaege / Theatercafé

Tijden: 19:30-22:00 uur / met inloop vanaf 19:00 en met nazit

Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij studeerde filosofie in Groningen en New York en promoveerde in 2012 cum laude op de filosofie van Walter Benjamin en Theodor Adorno. Hij schreef samen met Jan Sietsma Onder Filosofen (2005) en was medesamensteller van De Nieuwe Duitse Filosofie (2014) en andere boeken. Hij publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften als De Groene Amsterdammer, Filosofie Magazine en Metropolis M. 

In 2016 verscheen ‘De grote vlucht inwaarts. Essays over cultuur in een onoverzichtelijke wereld’ Dit boek werd genomineerd voor de Socrates Wisselbeker en bekroond met de KANT Essayprijs 2018. Begin 2019  verscheen ‘Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie’, eveneens genomineerd voor de Socratesbeker, en in november 2019 werd “Verenigt U! Arbeid in de 21e eeuw” uitgebracht, een essay in het kader van Nieuw Licht. Een lezing bij De Verdieping over dit thema is niet doorgegaan vanwege corona.

Het neoliberalisme, met in het centrum de individualistische homo economicus, functioneert niet meer: de verschillende crises van de huidige tijd (financiële crisis, coronacrisis, wooncrisis, ecologische crisis) dwingen ons na te denken over alternatieve politieke systemen. De Groningse cultuurfilosoof Thijs Lijster zal dat doen op basis van de ‘meenten’ (the commons), een term die de afgelopen jaren zowel door activisten als door wetenschappers en filosofen is ingezet om de weg te banen voor een postkapitalistische samenleving.

In oktober 2022 verschijnt hierover een boek van zijn hand, met de gelijknamige titel ‘Gemeenzin Naar een politiek van de meenten.”

Meer info – Flyer

Schuiven naar boven