Gemeenzin

Naar een politiek van de meenten

Thijs Lijster (1981) is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de afdeling Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het neoliberalisme, met in het centrum de individualistische homo economicus, functioneert niet meer: de verschillende crises van de huidige tijd (financiële crisis, coronacrisis, wooncrisis, ecologische crisis) dwingen ons na te denken over alternatieve politieke systemen. De Groningse cultuurfilosoof Thijs Lijster zal dat doen op basis van de ‘meenten’ (the commons), een term die de afgelopen jaren zowel door activisten als door wetenschappers en filosofen is ingezet om de weg te banen voor een postkapitalistische samenleving.

In 2022 verschijnt hierover een boek van zijn hand, met de gelijknamige titel ‘Gemeenzin Naar een politiek van de meenten.”

Meer info – Flyer

Schuiven naar boven