Socratisch Café

  • 1e dinsdagavond van de maand
  • 19:00 – 22:00 uur, inloop 18:45 uur
  • Locatie: Ruimte 1.20 in Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, Assen,
  • Gespreksleider: Karel van Haaften/ Harro Norder

  • Maximaal 10 deelnemers. Minimaal 7.

  • Entree: € 10  –  Jongeren € 5

Inhoud

In deze tijd van snelle opinies, oordelen en veel veranderingen op allerlei gebied, praten we vaak langs elkaar heen. Het socratische gesprek leert rust in te bouwen en helpt iedereen daarbij te putten uit de eigen ervaring. Verwarring in gesprekken is van alle tijden. Het socratische gesprek ontleent zijn naam aan de wijsgeer Socrates, 400 jaar v.Chr. Hij probeerde iemand tot inzicht te voeren door vragen te stellen, voorbeelden te onderzoeken en ervaringen te analyseren. De socratische gespreksmethodiek vandaag de dag heeft hetzelfde vertrekpunt en doel: dat mensen elkaar echt verstaan en gezamenlijk op zoek gaan naar voor hen leidende principes en uitgangspunten.

Doel

Het socratisch gesprek is een poging door systematisch onderzoek een antwoord op een fundamentele vraag te vinden. Het gaat om vragen die voortkomen uit concrete, voor iedere deelnemer toegankelijke ervaringen. Het gesprek bestaat in feite uit een systematische reflectie op die ervaring. Deelnemers gaan gezamenlijk op onderzoek. Het is geen resultaatgericht gesprek en geen discussie en ook zeker niet psychologisch van karakter. Het gaat om het gezamenlijke onderzoek naar achterliggende beginselen aan de hand van systematische reflectie.

Opzet

Op elk van de avonden wordt er telkens vanuit een ander thema een casus gekozen en onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van een bepaalde gefaseerde aanpak. Hierbij wordt teruggevraagd naar de opvattingen en overtuigingen die aan de benoemde ervaring ten grondslag liggen. Door te onderzoeken op welke vooronderstellingen onze oordelen gebaseerd zijn, komen we principes op het spoor, die richtinggevend zijn voor ons handelen.

Deelname

U kunt zich per avond opgeven, zie aanmelden. Elke avond staat op zichzelf. Aan het begin van de avond zal iedere keer uitleg worden gegeven over het verloop van de avond en de “orde van het Socratisch Gesprek”, aansluitend komt het thema aan de orde.

Schuiven naar boven