Organisatie

        telefoon
Fokke Flapper (voorzitter)  06 23 67 54 31
Jan Stegeman (penningmeester)  06 24 41 48 54 
Rieta de Weger (P.R.)  06 12 76 33 27 
Chris de Wal  
Bert Slaa  

De Verdieping is actief sinds het najaar 2011 (opgericht door Karina de Haan) en wordt gerund door een team van betrokken vrijwilligers. Hebt u een wens of een suggestie voor een cursus, spreker of thema of wat dan ook, trek gerust een van ons aan het jasje.


Incidenteel vrijwilligerswerk bij Lezing & Debat

Op de avonden van Lezing & Debat is het een uur voor de aanvang altijd flink druk. We moeten dan het Theatercafé herinrichten, microfoons, laptop & beamer installeren en de spreker opvangen. En daarnaast de entree bemensen met twee personen. We kunnen dan wel een paar extra handen gebruiken en hebben daarvoor een Pool Vrijwilligers voor Lezing & Debat samengesteld, incidenteel inzetbaar. Heeft u interesse, of wilt u eerst nog wat vragen, bel of mail dan Fokke Flapper. Uiteraard krijgt u als vrijwilliger een vrijkaartje voor die avond.


Versterking van het Team 

Achter de coulissen wordt heel wat werk verzet om alle activiteiten mogelijk te maken. We zijn op zoek naar Versterking van ons Team. Misschien kent u iemand of misschien heeft u zelf zin om de gelederen  te komen versterken? Meer informatie


Samenwerking met Humanistisch Verbond Drenthe 

We kennen het Humanistisch Verbond al langer vanuit Metaforum Assen, waarin een zestal vrijwilligersorganisaties samenwerkten. Dit samenwerkingsverband is echter begin 2020 gestopt. Sinds 2021 hebben De Verdieping Assen en het Humanistisch Verbond Drenthe elkaar weer opgezocht, met het doel elkaar te inspireren en op onderdelen samen te werken.  Jaarlijks gaan we in november een gezamenlijke avond van LEZING & DEBAT organiseren, met een landelijk bekende spreker.

Schuiven naar boven