Leesgroep Filosofie

Denken is de ziel die met zichzelf praat (Plato)

 

Inhoud

Soms leest u een interessant boek en wilt u dat aan een nadere beschouwing onderwerpen, het liefst samen met anderen. Dat kan in onze Leesgroep Filosofie. We gaan boeken lezen en bespreken van verschillende auteurs over een sociaal-maatschappelijk, politiek-filosofisch of moreel thema. De auteurs hebben gemeenschappelijk dat ze met het boek voor een beschouwende en analyserende benadering hebben gekozen. Het betreft niet alleen filosofen, maar ook theologen, politici, cultureel antropologen en andragogen.

Doel / beoogd resultaat

Deelnemers stimuleren om filosofische en levensbeschouwelijke boeken te lezen en daarbij te komen tot een beter begrip van en een dieper inzicht in de achtergronden van het werk en de consequenties ervan voor de samenleving of de lezer.

Opzet

 • Wij komen samen op een middag van 14.00-16.00 uur, die de deelnemers het best past. Meestal is dat een dinsdag, woensdag of donderdag.
 • De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Een nieuwe deelnemer kan elk moment instappen, mits er plaats is.
 • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Werkwijze

 • Er is geen docent aan de leesgroep verbonden.
 • We werken met een roulerend voorzitter: twee deelnemers verklaren zich bereid om dit roulerend voorzitterschap op zich te nemen. Dit kan om en om, maar kan ook per twee avonden rouleren.
  De voorzitter van de avond ordent de vragen en geeft leiding aan de bespreking ervan.
 • De deelnemers kiezen samen de boeken die gelezen en besproken zullen worden.
  Een week voorafgaand aan de bijeenkomst mailt ieder lid aan de andere deelnemers maximaal twee vragen of discussiepunten die vervolgens op de desbetreffende avond aan de orde komen.
 • Contactpersoon namens De Verdieping: Fokke Flapper M: 06-23675431

Boeken

Vooraf een globale handreiking voor de boekbespreking.  De boeken dient u zelf aan te schaffen of kunt u wellicht betrekken via de bibliotheek. Voor de bespreking ontvangt u de ingezonden vragen en discussiepunten.

Besproken boeken

Christien Brinkgreve Het raadsel van goed en kwaad
Alicja GescinskaDe verovering van de vrijheid
Jasper SchaafGodsdienstkritiek, respect en actieve tolerantie
Rutger BregmanDe meeste mensen deugen
Kwame Anthony AppiahDe leugens die ons binden
David van Reybroeck Tegen verkiezingen
Geert Jan BlankenKierkegaard in gewone taal. Toespraken over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden, huwelijk en sterven
Patricia de MartelaereTaoisme. De weg om niet te volgen
Frank MartellaEen prachtig leven. Hoe vind je zin in je bestaan?
Karen ArmstrongDe heilige natuur
Kris Pint De wilde tuin der verbeelding
Jan Keij
Levinas in de praktijk
Schuiven naar boven