De Verdieping

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheid en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.

Jaarlijks organiseren we als groep vrijwilligers acht bijeenkomsten van LEZING & DEBAT. De bijeenkomst begint met een prikkelende inleiding die deelnemers verleidt om daarna met de inleider of met elkaar de verdieping en de discussie te zoeken.

Ook organiseren we het maandelijks SOCRATISCH CAFÉ, met iedere keer een ander thema.

Verder bieden we CURSUSSEN aan: Filosofiecursussen over een actueel thema, cursussen Levensloop en de 6-wekelijkse Leesgroep Filosofie.

De locatie is doorgaans het Theatercafé in Podium Zuidhaege, een enkele keer De Schalm of HP Keuningzaal. En voor cursussen daarnaast afwijkende locaties. Tijdens de corona-lockdown hebben we Filosofie-Online aangeboden, dat willen we in de wintermaanden opnieuw gaan doen.

Meer informatie over ons PROGRAMMA en wijze van aanmelding.

Regelmatig houden we met een Nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten. Wilt ook u op de mailinglijst van deze Nieuwsbrief, dan kunt u zich hier aanmelden. Wilt u zich weer afmelden? Afmelden Nieuwsbrief 

De verdieping en privacy
Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Meer lezen?

Schuiven naar boven