De Verdieping

1 Missie & Visie
2 Doelgroep
3 Samenwerking met andere organisaties
4 Activiteiten
5 Nieuwsbrief
6 De verdieping en privacy


.

1 Missie & Visie

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele onderwerpen en zingevingsvragen, waarbij de filosofische insteek centraal staat. Zingevingsvragen kunnen ook actuele onderwerpen zijn.

Wij zijn kritisch en werken met open vizier, zonder vooringenomenheid en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.

.

2 Doelgroep

Wij richten ons op een breed publiek, van jong tot oud. Wij staan open voor verbreding van de doelgroep en denken daarbij vooral aan jongeren.

.

3 Samenwerking met andere organisaties

De verdieping staat open voor samenwerking met andere organisatie die op constructieve wijze vorm willen geven aan de visie en missie.

.

4 Activiteiten

Jaarlijks organiseren we als groep vrijwilligers daartoe 8 bijeenkomsten van Lezing & Debat. De bijeenkomst begint met een prikkelende inleiding die deelnemers verleidt om daarna met de inleider of met elkaar de verdieping en het gesprek te zoeken. De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheid en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.

Ook organiseren we 10 keer per jaar een  Socratisch Café, met iedere keer een ander thema.

Verder bieden we Cursussen aan: Filosofiecursussen over een actueel thema en cursussen Levensloop.

Tot slot hebben we ook een Leesgroep Filosofie.

Meer informatie vindt U onder dit kopje: Programma

.

5 Nieuwsbrief

Regelmatig houden we met een Nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten. Wilt ook u op de mailinglijst van deze Nieuwsbrief, dan kunt u zich hier aanmelden. Wilt u zich weer afmelden? Afmelden Nieuwsbrief

.

6 De verdieping en privacy

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Meer lezen?

Schuiven naar boven