De Verdieping

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheid en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken.

Jaarlijks organiseren we als groep vrijwilligers acht bijeenkomsten, van september – december en januari – mei. De bijeenkomst begint met een prikkelende inleiding die deelnemers verleidt om daarna met de inleider of met elkaar de verdieping en de discussie te zoeken.
De locatie is het Theatercafé (In corona tijd : De Schalm, zie corona-proof ) in Podium Zuidhaege .

Regelmatig houden we met een Nieuwsbrief geïnteresseerden op de hoogte van onze activiteiten. Wilt ook u op de mailinglijst van deze Nieuwsbrief,dan kunt u zich hier aanmelden. Wilt u zich weer afmelden? Afmelden Nieuwsbrief 

Wilt u een bijeenkomst bijwonen? U kunt zich aanmelden door de betreffende lezing in het programma aan te klikken en uw naam in te vullen. U krijgt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding.

De verdieping en privacy
Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Meer lezen?

Onze website heeft een nieuw jasje. Het is de bedoeling dat onze site nu zowel op PC, tablet als op smartphone goed leesbaar is.

Mocht u een ongemak tegenkomen, dan horen wij dat graag.

Schuiven naar boven