Ons programma

De Verdieping is in Assen een trefpunt voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Hieronder ons programma.

Aanmelden

U kunt zich opgeven door bij de onderstaande activiteit van uw voorkeur Aanmelden aan te klikken en vervolgens uw gegevens in de mail in te vullen en te verzenden.  U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding en bent daarmee van een plaats verzekerd. Vol=vol! Bij de lezingen zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar. (Dit in verband met corona maatregelen) Bij de overige activiteiten varieert de wijze van aanmelding en het maximum aantal.  

Wanneer u bij nader inzien afziet van deelname aan een lezing , dan stellen wij het op prijs als u zich tijdig afmeldt. Uw gereserveerde plaats komt dan weer beschikbaar voor een ander. Hier afmelden

Wij gaan er ervan uit  dat de deelnemers aan onze activiteiten zijn gevaccineerd tegen corona.

Uit zorg voor elkaar.

Daarnaast blijven de basismaatregelen onverkort overeind: Handen vaak wassen, 1,5 m afstand en goed geventileerde ruimten. En blijf thuis bij klachten. We volgen daarin uiteraard de huisregels van Podium Zuidhaege.  Meer informatie.   

Programma

Dinsdag 5 oktober 2021

KAREL VAN HAAFTEN

Sociaal psycholoog en socratisch gespreksleider
SOCRATISCH CAFÉ

Thema : VERANTWOORDELIJKHEID

Aanmelden
Oktober en november 2021


EDWARD VAN DER TUUK
Filosoof en docent

Start van FILOSOFIECURSUS

DE WERELD OP ZIJN KOP
4 cursusavonden: maandagavond 25 oktober, 8 november, 22 november, 29 november 2021
Waarheid, vertrouwen en gezag in het post-truth-tijdperk
Meer informatie

De cursus in volgeboekt, u kunt zich desgewenst op een wachtlijst laten plaatsen.
Vrijdag 29 oktober 2021

10 jarig bestaan De Verdieping

DAAN ROOVERS
Filosoof, docent UvA en Erasmus Universiteit
Programmamaker, publicist, spreker, trainer
Denker des Vaderlands van 2019 tot 2021.

LEZING & DEBAT

In de HP Keuningzaal in Podium Zuidhaege

MENING: EERST VORMEN, DAN UITEN
Over kritisch denken, polarisatie en publieke opinie
Meer informatie

Aanmelden

Dinsdag 2 november 2021

KAREL VAN HAAFTEN

Sociaal psycholoog en socratisch gespreksleider
SOCRATISCH CAFÉ

Thema : SOLIDARITEIT

Aanmelden
Maandag 15 november 2021

MATTHIJS VAN DER SANDE

Docent Politieke en Praktische Filosofie,
Radboud Universiteit Nijmegen


LEZING & DEBAT

HET DEMOCRATISCH BELANG VAN PROTEST
Waarom is het recht op demonstreren zo berlangrijk?
Meer informatie

Aanmelden
Dinsdag 7 december 2021

KAREL VAN HAAFTEN

Sociaal psycholoog en socratisch gespreksleider
SOCRATISCH CAFÉ

Thema : GASTVRIJHEID

Aanmelden
Maandag 13 december 2021

JOHN HUIGE
Onafhankelijk adviseur en interim-manager
voor duurzaamheid en veerkracht.
Lid kerngroep van het Platform voor
Duurzame en Solidaire Economie (DSE).
LEZING & DEBAT

CORONA ALS KEERPUNT
Naar een solidaire en duurzame economie
Meer informatie

Aanmelden
Maandag 17 januari 2022
Maandag 14 februari 2022
Maandag 14 maart 2022

LIESBETH WOERTMAN
Emeritus hoogleraar psychologie Universiteit Utrecht en auteur
LEZING & DEBAT

DE PSYCHOLOGIE VAN HET UITERLIJK
Hoe ons lichaamsbeeld ontstaat
Meer informatie


Aanmelden
Maandag 11 april 2022

THIJS LIJSTER
Filosoof, publicist en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen

LEZING & DEBAT

GEMEENZIN
Naar een politiek van de meenten
Meer informatie

Aanmelden
Schuiven naar boven