Filosofenreeks: Plato

 

  Emma Cohen de Lara

  • Datum : Maandag  18 maart 2024
  • Tijd : 19:30-22:00 uur / met inloop vanaf 19:00 uur en met nazit 


  • Entree: € 10

 

Plato is een van de grote filosofen allertijden. Zijn filosofie is het meest bekend vanwege drie kernideeën:

  • Zijn ideeënleer: de tastbare werkelijkheid participeert in een hogere, immateriële werkelijkheid
  • De allegorie van de grot: de filosoof moet zich los maken van de ketenen van de schijnwereld om uit de grot te klimmen en de weg naar ware kennis af te leggen
  • De filosoof-koning: de filosoof met kennis van de hogere werkelijkheid, en met een goed karakter, heeft in de rechtvaardige staat alle macht

Tijdens de lezing komen al deze thema’s aan bod. De thema’s zijn controversieel, en vele filosofen ná Plato hebben zich beziggehouden met de interpretatie ervan, het wijzigen ervan, of afstand nemen ervan.

Daarnaast bespreekt de lezing Plato’s methodologie. Waarom schreef Plato bijna uitsluitend dialogen? Waarom gebruikt hij poëtische stijlmiddelen zoals de allegorie of metafoor? Wat zeggen zijn gebruik van dialogische en poëtische methoden over hoe de mens kennis vergaart?

Tot slot gaat de lezing in op wat Plato ons vandaag de dag nog te vertellen heeft.

Hierbij staat zijn methodologie centraal, en stelt Emma dat – ook al was Plato zelf geen fan van de democratie – aspecten van zijn denken juist in onze huidige democratische tijd van belang zijn.

Schuiven naar boven