Pleidooi voor vitaal burgerschap

Een antwoord op de ondermijning door het populisme

Maandag 19 september 2022

Locatie: Podium Zuidhaege / Theatercafé

Tijden: 19:30-22:00 uur / met inloop vanaf 19:00 en met nazit


SYBE SCHAAP (Lemmer, 1946) doceerde filosofie in Amsterdam (Vrije Universiteit) en Praag (Kareluniversiteit). Hij heeft een agrarische achtergrond, was dijkgraaf en daarnaast lid van de Eerste Kamer. Hij is onder meer actief als filosoof en politiek adviseur in Oekraïne. In zijn boeken analyseert hij onder meer het marxisme en communisme, met name het verleidelijke karakter daarvan. Hiertoe verwijst naar Nietzsche, met name diens indringende analyses van het ressentiment. De filosofie van Nietzsche staat ook centraal in enkele van zijn boeken, met name in relatie tot het opkomend populisme. De laatste jaren besteedt hij bijzondere aandacht aan de rechtsstaat en het burgerschap.

Boeken van zijn hand: Rechtsstaat in verval. Over de lange mars door de instituties (2016), De populistische Verleiding (2017) en Het wendbare verleden. Nietzsche in postmoderne tijden (2019) .


Het burgerschap kent een lange geschiedenis. Het was bepalend voor de democratie in het oude Griekenland. Toen was het burgerschap voorbehouden aan een stand die zich in vrijheid kon wijden aan filosofie en politiek. In de moderne tijd werd het burgerschap motor van een brede emancipatiebeweging en werd het voor ieder toegankelijk. Via een stelsel van burgerrechten is het thans verankerd in onze grondwet. Dit burgerrecht heeft aanvallen doorstaan van het communisme en nazisme; die schermden met het alternatief van een mensenrecht. Die slag leek lange tijd gewonnen. Nu raakt het burgerschap echter opnieuw ondermijnd, door het populisme, een aantasting met de werking van een besmettelijke infectie. Sybe Schaap zal in de lezing ingaan op de waarden en rechtsbeginselen die ten grondslag liggen aan het burgerschap en de rechtsstaat. Van daaruit zal duidelijk worden waaruit de bedreiging van het populisme bestaat, hoe er opnieuw mensenrechten in het geding zijn en hoe een vitaal burgerschap hierop een antwoord zou kunnen zijn.

Meer info:  FLYER 

Schuiven naar boven