Naar een solidaire en duurzame samenleving

Vergezicht op een nieuwe toekomst 

  • Maandag 12 december 2022
  • Locatie: Podium Zuidhaege / Theatercafé
  • Tijden: 19:30 – 22:00 uur / met inloop vanaf 19:00 en met nazit

JOHN HUIGE is onafhankelijk adviseur en interim-manager voor duurzaamheid en veerkracht. Lid van de kerngroep van het Platform voor Duurzame en Solidaire Economie (DSE). Hij is momenteel werkzaam als adviseur op het gebied van duurzaamheid en stad – landrelaties.


De komst van het coronavirus en de dreiging die ervan uitgaat, heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de samenleving. Gevolgen die we met elkaar hebben weten te beperken. De crisis heeft de kwetsbaarheden in onze maatschappij bloot gelegd en ons met de neus op feiten gedrukt die wel bekend waren maar die we toch liever
niet zagen. Onze omgang met dieren, ons vlieggedrag, ons bezuinigingsbeleid en onze omgang met elkaar. Hoe solidair zijn we eigenlijk en met wie? Het coronavirus heeft ons samengebracht in een soort hogedrukpan. Is dit het moment om de samenleving in een andere richting te duwen? Staan wij aan de vooravond van een grote en
noodzakelijke transitie naar een solidaire en duurzame economie? Of pakken we de draad weer op daar waar we gebleven waren?
John Huige laat zien dat niet de markt leidend moet zijn zoals in het verleden zo vaak het geval was, maar lokale en Europese vergezichten op een betere toekomst voor ons zelf en onze kinderen. Volgens hem wordt het tijd om weer te komen tot sociale actie, een brede solidariteit, en de stammenstrijd, de verbrokkeling van de maatschappij in kleine(re) belangengroepen, achter ons te laten.

Meer info – Flyer

 

Schuiven naar boven