Woke


In hoeverre vormt Woke een bedreiging voor onze cultuur?

 

  Floris van den Berg

  • Datum : Maandag 19 februari 2024
  • Tijd : 19:30-22:00 uur / met inloop vanaf 19:00 uur en met nazit 


  • Entree: € 10

Wat verstaan we onder woke? En moeten we er bang voor zijn? Als je niet meer alles mag zeggen, schrijven en denken, vormt dat dan een bedreiging voor onze samenleving? Filosoof Floris van den Berg is wakker geschrokken van het woke lawaai en heeft twee kritische boeken over het onderwerp geschreven. Hij zegt er in een interview dit over: “De tolerantie voor een diversiteit aan opvattingen en manieren van communiceren neemt af. Dat is de sfeer. En het zit dieper: woke zaagt de pijlers onder wetenschap en de open samenleving en de vrijheid van meningsuiting vandaan. In de wetenschap bestaat het gevaar dat het begrip ‘objectiviteit’ onder vuur ligt. In elke collegezaal zitten inmiddels een paar studenten die ervan overtuigd zijn dat waarheid relatief is, subjectief. Al hebben ze geen letter van de postmoderne denkers gelezen, dat idee heeft wortel geschoten.”

In zijn voordracht zal hij het fenomeen woke verhelderen en er een kritisch geluid vanuit liberaal humanistisch perspectief tegenover stellen. Niet alle kritiek op woke is meteen extreem rechts. Woke gaat over safe spaces, cancelling, trigger warning, witte schuld, diversity officers, dekolonisatie en nog veel meer.


 

Biografie

Floris van den Berg is filosoof, docent en auteur van 20 filosofieboeken waaronder ‘Wokabulary’ en ‘Het spook van woke’. Hij promoveerde in 2011 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden met het proefschrift Harming others: universal subjectivism and the expanding moral circle. Ook is hij voorzitter van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte.

Meer informatie

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/als-we-woke-zijn-gang-laten-gaan-sneuvelt-onze-cultuur-voorspelt-filosoof-floris-van-den-berg~bdd1db15/?referrer=https://www.google.com/

https://www.humanistischverbond.be/kritisch-lezen/1012/het-spook-van-woke/

 

 

Schuiven naar boven