Identi-tijd

tussen toekomst en verleden

 
  Paul van Tongeren
 • Datum : Maandag 11 december 2023
 • Tijd : 19:30-22:00 uur / met inloop vanaf 19:00 uur en met nazit 

 • Locatie: Podium Zuidhaege / Theatercafé

 • Entree: € 10

 

Paul van Tongeren zal spreken over en naar aanleiding van zijn recent gepubliceerde essay Identi-tijd – tussen toekomst en verleden. Het essay gaat over de verhouding tussen tijd en identiteit. Het bestaan van iedere mens en van de samenleving als geheel is altijd ‘uitgestrekt tussen toekomst en verleden’ en die conditie impliceert ook een opgave. Die bestaat erin het heden te maken tot de werkplaats waar verleden en toekomst elkaar kunnen bepalen én bevrijden. In de lezing gaat hij in op de methode die hij daarbij volgt: na-denken aan de hand van grote voor-denkers en gaat hij in op de betekenis van monumenten voor de manier waarop we met ons verleden omgaan. 

Algemene informatie

Paul van Tongeren (Deventer, 1950) was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij publiceerde meer dan tien populaire boeken op basis van zijn grootste interesses: de deugdethiek van Aristoteles en Nietzsches filosofie van het nihilisme. In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en meest oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek. Van Tongeren is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van Trouw.

Hij was Denker des Vaderlands van april 2021 tot april 2023 Deze eretitel is een initiatief van Stichting Maand van de Filosofie en wordt sinds 2011 elke twee jaar verleend aan een gerenommeerd denker.

Boeken

Een selectie:

 • 2023 Identi-tijd tussen toekomst en verleden
 • 2021 Doodgewone vrienden – nadenken over vriendschap
 • 2021 Het wonder der betekenis – Op zoek naar geluk en wijsheid
 • 2020  Friedrich Nietzsche and European Nihilism
 • 2018  Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven
 • 2017  Mens-zijn doe je niet alleen. (negentiende J.H. van Oosbreelezing)
 • 2016 Nietzsche. Serie: Elementaire deeltjes
 • 2015  Dankbaar. Denken over danken na de dood van God
 • 2012 Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst

Website

https://paulvantongeren.nl/

 

 

Schuiven naar boven