Identi-tijd

tussen toekomst en verleden

 
  Paul van Tongeren
 • Datum : Maandag 11 december 2023
 • Tijd : 19:30-22:00 uur / met inloop vanaf 19:00 uur en met nazit 

 • Locatie: Podium Zuidhaege / Theatercafé

 • Entree: € 10

 

Paul van Tongeren zal spreken over en naar aanleiding van zijn recent gepubliceerde essay Identi-tijd – tussen toekomst en verleden. Het essay gaat over de verhouding tussen tijd en identiteit. Het bestaan van iedere mens en van de samenleving als geheel is altijd ‘uitgestrekt tussen toekomst en verleden’ en die conditie impliceert ook een opgave. Die bestaat erin het heden te maken tot de werkplaats waar verleden en toekomst elkaar kunnen bepalen én bevrijden. In de lezing gaat hij in op de methode die hij daarbij volgt: na-denken aan de hand van grote voor-denkers en gaat hij in op de betekenis van monumenten voor de manier waarop we met ons verleden omgaan. 

Boeken:

Een selectie:

 • 2023 Identi-tijd tussen toekomst en verleden
 • 2021 Doodgewone vrienden – nadenken over vriendschap
 • 2021 Het wonder der betekenis – Op zoek naar geluk en wijsheid
 • 2020  Friedrich Nietzsche and European Nihilism
 • 2018  Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven
 • 2017  Mens-zijn doe je niet alleen. (negentiende J.H. van Oosbreelezing)
 • 2016 Nietzsche. Serie: Elementaire deeltjes
 • 2015  Dankbaar. Denken over danken na de dood van God
 • 2012 Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst

 

 

Schuiven naar boven