Waarom werken we zo hard

Op weg naar een economie van de vreugde

Maandag 14 februari 2022

Locatie: Podium Zuidhaege / Theatercafé

Tijden: 19:30 – 22:00 uur / met inloop vanaf 19:00 en nazit

GOVERT BUIJS  (1964) is politiek filosoof, hoogleraar Maatschappelijke en economische vernieuwing, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam


De economie van de vrije markt staat, of we het willen of niet, centraal in ons leven. Toch beginnen de nadelige effecten ervan – zoals burn-outs, de groeiende kloof tussen arm en rijk en klimaatverandering – ons steeds harder te raken. Waartoe is de economie op aarde? Waarom werken we eigenlijk zo hard? Zouden we niet gewoon vijftien uur in de week moeten werken, zoals Keynes ooit voorspelde?

Als alternatief stelt Govert Buijs ‘een economie van de vreugde’ voor, een wereld waarin de economie de mens dient in plaats van andersom. Hij gaat in op ideologieën en systemen die door de mens zelf bedacht zijn en die vervolgens invloed hebben op de inrichting van de samenleving en de politiek. En dan vooral als deze ons, als het monster van Frankenstein, niet langer dienen maar juist hoofdpijn bezorgen. Is er een economisch systeem mogelijk dat wel duurzaam, circulair en inclusief is?

‘We houden een machinerie in de hoogste versnel­ling op gang, terwijl we eigenlijk weten dat het zo niet verder kan.’

Meer info: flyer

Schuiven naar boven