Een verdeeld Nederland

Hoe een perfecte storm een klein land dreigt te splijten

 
  Sjoerd Beugelsdijk
  • Datum : Maandag 13 maart 2022
  • Tijd : 19:30-22:00 uur / met inloop vanaf 19:00 uur en met nazit 

  • Locatie: Podium Zuidhaege / Theatercafé

  • Entree: € 10

  

Sjoerd Beugelsdijk (1976) studeerde economie aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn promotie aan deze universiteit in 2003 werd hij in 2009 op zijn 32ste benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn multidisciplinaire onderzoek houdt hij zich bezig met economische globalisering en culturele overeenkomsten en verschillen.


Met grote zorg en argwaan hebben veel mensen in Nederland gekeken naar de laatste verkiezingen in een tot op het bot verdeelde Verenigde Staten. Maar niet alleen in de VS is sprake van een gespleten land. Ook in Nederland zelf lijkt de kloof tussen bijvoorbeeld hoogopgeleiden en laagopgeleiden, tussen stedelingen en plattelanders steeds groter en hardnekkiger te worden.  En van een dialoog tussen beide groeperingen is allang geen sprake meer. Er wordt alleen gesproken – het luidruchtigst via de sociale media – en niet meer geluisterd. Hoe komt het dat wij in deze situatie terecht zijn gekomen? Sjoerd Beugelsdijk geeft een kraakheldere en met veel onderzoek onderbouwde analyse van de oorzaken van de toegenomen polarisatie.

En hij gaat verder, daar waar anderen gestopt zijn. Wat kunnen we eraan doen om te voorkomen dat we in een onwerkbare politieke patstelling terechtkomen? Beugelsdijk geeft een negental duidelijke richtlijnen om ons de weg te wijzen. Verfrissend daarbij is zijn toon, die allerminst veroordelend is naar de een, noch naar de ander. Hij laat zien dat het niet zo ver hoeft te komen als in de VS en dat de ernstige gevolgen kunnen worden beperkt en het gesprek weer kan beginnen.


Meer informatie:

Schuiven naar boven