Hannah Arendt en het totalitarisme

De rattenvangers van het onbehagen

 

   Petra Bolhuis

  • Datum : Maandag 16 januari 2023
  • Tijd : 19:30-22:00 uur / met inloop vanaf 19:00 uur en met nazit 

  • Locatie: Theatercafé , Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, Assen

  • Entree: € 10

Spreker

Petra Bolhuis is filosoof en orthopedagoog. Zij  studeerde in Groningen aan de RUG en studeerde af op het werk van Hannah Arendt en Michel Foucault. Zij heeft een eigen filosofische praktijk  MAIEUTIEK. De werkwijze van Maieutiek is gebaseerd op de gedachte van Socrates dat ieder mens zijn eigen wijsheid heeft, maar dat vragen stellen en informatie bieden nodig zijn om die wijsheid wakker te maken en te voeden. Petra Bolhuis  geeft in het hele land lezingen en cursussen op het gebied van filosofie en levenskunst.


Vandaag de dag zien we dingen gebeuren die we voor onmogelijk hadden gehouden. In de eerste plaats natuurlijk Poetins wrede oorlog tegen Oekraïne. Maar ook Amerika, waar de vorige president zelf vooropging in het aanwakkeren van wantrouwen tegen instituties die de democratie moeten borgen: overheid, rechters en de vrije pers.  Binnen Europa zien we de opkomst van partijen die tegen de democratie zijn, tegen Europa en die een nationalisme neerzetten dat verontrustend veel lijkt op dat van partijen in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Hoe moeten we deze zorgelijke tendensen duiden en hoe moeten we erop reageren? Petra Bolhuis neemt ons een avondlang mee in het gedachtegoed van Hannah Arendt. Arendt maakte een soort checklist van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen waarmee we ook onze huidige tijd kunnen analyseren.

In haar lezing trekt Bolhuis op overtuigende wijze een parallel naar de huidige tijd waarin de gebeurtenissen soms doen denken aan de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.

Bolhuis legt helder uit  hoe volgens Hannah Arendt totalitaire bewegingen de kans krijgen in een wereld waarin uitzichtloosheid en verwarring aan de orde van de dag zijn.  Het algehele, door verschillende oorzaken gevoelde, onbehagen wordt als het ware gebundeld door mensen die functioneren als rattenvangers van dat onbehagen.

Boek: Gradus van Florestein & Petra Bolhuis. Rattenvangers van het onbehagen

Meer info: https://www.maieutiek.nl/over-maieutiek/wie-zijn-wij/

 

Schuiven naar boven