Terugblik 2018

Hieronder treft u alle in 2018 door ons georganiseerde lezingen en de daarbij behorende flyers. Deze flyers mag u, met respect voor het copyright, voor eigen gebruik in pdf-format downloaden.

15-1-2018 André Droogers
emeritus hoogleraar culturele antropologie aan de VU
Kieswijzer levensbeschouwing
Wat valt er te kiezen? Waar staat u eigenlijk zelf?
19-2-2018 Sybe Schaap
politiek filosoof, publicist en politicus
De Populistische Verleiding
Ondermijnt populisme de rechtsstaat?
19-3-2018 Paul van Tongeren
emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen
en de KU Leuven
Dankbaar?
Over het (on)vermogen om in termen van dankbaarheid te spreken
4-4-2018
25-4-2018
Maand van de filosofie 2018   Programma
In het kader van MetaForum Assen
6-4-2018 Joris Luyendijk
journalist en publicist
De bankiers aan de macht …
of toch de verbeelding?

In het kader van MetaForum Assen
16-4-2018 Edward van der Tuuk
Filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW
De wereld op zijn kop
Verbeelding, macht en de strijd om de waarheid
17-9-2018 Ronald Hünneman
Filosoof, publicist, performer en
docent/onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen
Heerlijk hedonisme
15-10-2018 Fridus Steijlen
Bijzonder hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur,
Koninklijk Instituut voor Taal -, Land- en Volkenkunde/VU Amsterdam
 
De ‘Molukse kwestie’, wat is dat eigenlijk?
19-11-2018 Jan Warndorff
Schrijver, vertaler, redacteur en wereldburger
 
De filosofie van het boerenverstand
Een herijking van het filosofisch denken
over de werkelijkheid en het leven
10-12-2018 Karel Van Haaften
sociaal psycholoog,
socratisch gespreksleider
en voorheen Human Resources professional
Adam Smith, sociaal ondernemerschap en de klassieke deugden
De echte visie van Adam Smith (1723 -1790)

Alle pagina’s

Schuiven naar boven