Lezing en debat 2016 – 2020

2020 

Maandag 20 januari 2020


EDWARD VAN DER TUUK
Filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW

DAT MAG JE NIET ZEGGEN
Meer informatie

Over politieke correctheid & identiteitspolitiek

Maandag 10 februari 2020JEROEN LINSSEN
Directeur onderwijs en universitair hoofddocent sociale en politieke
filosofie Radboud Universiteit Nijmegen

EEN FILOSOFISCHE GESCHIEDENIS VAN DE INHALIGHEID
Meer informatie

Hebzucht als drijfveer van economisch handelen

Maandag 18 maart 2020

 

HENRI BEUNDERS
Historicus, publicist en hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

EMOTIES IN DE SAMENLEVING
De kracht van verontwaardiging

vervallen i.v.m. corona

Vrijdag 3 april 2020

 

HANS SCHNITZLER

In het kader van MetaForum Assen

DE TIRANNIE VAN DE SOCIALE MEDIA

vervallen i.v.m. corona

Maandag 20 april 2020

THIJS LIJSTER

PLEIDOOI VOOR EEN NIEUWE SOLIDARITEIT    

 

vervallen i.v.m. corona

Maandag 21 september 2020

HENRI BEUNDERS

Historicus, publicist en hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

EMOTIES IN DE SAMENLEVING
De kracht van verontwaardiging
Meer informatie

vervallen i.v.m. corona

19 oktober 2020

  THIJS LIJSTER

PLEIDOOI VOOR EEN NIEUWE SOLIDARITEIT

vervallen i.v.m. corona

16 november 2020

 

JOHN HUIGE

 

NA CORONA

vervallen i.v.m. corona

14 december 2020

WM RASING

DE CULTUUR VAN DE INUIT

vervallen i.v.m. corona

2019

29-01-2019 Ruard Ganzevoort
hoogleraar en decaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam
en Eerste Kamerlid voor GroenLinks.
Bouwen aan een inclusieve samenleving
Met aandacht voor empathie als levenshouding
11-02-2019
Han Thomas Adriaenssen
universitair docent aan de Faculteit Wijsbegeerte bij de Rijksuniversiteit Groningen
Kunnen we iets met zekerheid weten?
Een jonge Groninger denker over het scepticisme
18-03-2019 Edward van der Tuuk
filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW
Perspectieven op geluk
Met interessante dwarsverbanden tussen de oosterse en westerse filosofie
1-4-2019
16-4-2019
Maand van de filosofie 2019 Programma

In het kader van MetaForum Assen
5-4-2019 Bas Heijne
schrijver, journalist en columnist
Het groeiende onbehagen
Hoe de mens hier al stuntelend aan bijdraagt

In het kader van MetaForum Assen
15-4-2019 Dick Kleinlugtenbelt
socioloog en filosoof
De mens en de kunst van het leven
Moderne levenskunsten, met inspiratie vanuit de klassieke en moderne filosofen
16-9-2019 Jan Bransen,
hoogleraar Filosofie Radboud Universiteit Nijmegen
Durf te denken
Hoe om te gaan met waarheidsaanspraken en meningsverschillen?
14-10-2019 Paul van Tongeren,
emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek
Willen sterven
Over de autonomie en het voltooide leven
11-11-2019 René ten Bos
hoogleraar Filosofie Radboud Universiteit en voormalig Denker des Vaderlands
Klimaatcrisis: goedgemutst ten onder?
Paniek over de effecten van klimaatcrisis en afnemende biodiversiteit lijkt uit te blijven. Sluiten we moedwillig onze ogen voor deze dreigende ramp?
22-11-2019
Gijs van Oenen
universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam
Emancipatie en democratie. Van lust tot last?
Halfjaarlijkse lezing in het kader van MetaForum Assen, waarin De Verdieping samenwerkt met andere vrijwilligersorganisaties voor cultuur en debat.
16-12-2019 Jasper Schaaf
filosoof, publicist, actief in sociale bewegingen en politiek en voorheen werkzaam als bestuurder in vakbeweging, onderwijs en welzijnswerk
Wat heeft de filosofie met religie?
Pleidooi voor een kritische houding, met wederzijds respect

2018

15-1-2018 André Droogers
emeritus hoogleraar culturele antropologie aan de VU
Kieswijzer levensbeschouwing
Wat valt er te kiezen? Waar staat u eigenlijk zelf?
19-2-2018 Sybe Schaap
politiek filosoof, publicist en politicus
De Populistische Verleiding
Ondermijnt populisme de rechtsstaat?
19-3-2018 Paul van Tongeren
emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen
en de KU Leuven
Dankbaar?
Over het (on)vermogen om in termen van dankbaarheid te spreken
4-4-2018
25-4-2018
Maand van de filosofie 2018   Programma
In het kader van MetaForum Assen
6-4-2018 Joris Luyendijk
journalist en publicist
De bankiers aan de macht …
of toch de verbeelding?

In het kader van MetaForum Assen
16-4-2018 Edward van der Tuuk
Filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW
De wereld op zijn kop
Verbeelding, macht en de strijd om de waarheid
17-9-2018 Ronald Hünneman
Filosoof, publicist, performer en
docent/onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen
Heerlijk hedonisme
15-10-2018 Fridus Steijlen
Bijzonder hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur,
Koninklijk Instituut voor Taal -, Land- en Volkenkunde/VU Amsterdam
 
De ‘Molukse kwestie’, wat is dat eigenlijk?
19-11-2018 Jan Warndorff
Schrijver, vertaler, redacteur en wereldburger
 
De filosofie van het boerenverstand
Een herijking van het filosofisch denken
over de werkelijkheid en het leven
10-12-2018 Karel Van Haaften
sociaal psycholoog,
socratisch gespreksleider
en voorheen Human Resources professional
Adam Smith, sociaal ondernemerschap en de klassieke deugden
De echte visie van Adam Smith (1723 -1790)

 

2017

     
11-01-2017 Paul Teule Econoom, filosoof en docent politieke economie aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Vrijheid voor gevorderden  
13-02-2017 Sybe Schaap Politiek filosoof, publicist en senator voor de VVD Ondermijnt populisme de rechtsstaat?  
20-03-2017 Koen Vossen Politiek historicus, publicist en docent aan de Radboud Universiteit Populisme in Europa  
10-04-2017 …… Socratisch gesprek over onrust en melancholie  
11-09-2017 Irene Zwiep Hoogleraar Hebreeuws en Joodse studies Universiteit van Amsterdam Heilige oorlog en martelaarschap in het Jodendom  
09-10-2017 Hans Boutellier wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam Het seculiere experiment   Hoe we van God los gingen samenleven
13-11-2017 Henri Beunders Historicus, publicist en hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Werkt muisklik democratie?   De effecten van de (nieuwe) media in de ‘participatiesamenleving’

2016

     
12-01-2016 Edward van der Tuuk Filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW Filosofie Oost-West   Tweetal stromingen & een interculturele vergelijking
09-02-2016 Johan van der Gronden Filosoof en algemeen directeur/CEO van het Wereld Natuur Fonds Wijsgeer in het wild   Verkenning van de morele dimensie van natuurbehoud
08-03-2016 Henk van Goor Socioloog en tot zijn pensionering UHD Vakgroep Sociologie Rijksuniversiteit Groningen   Maakt gelijkheid meer gelukkig?   Over economische ongelijkheid en subjectief welbevinden
21-04-2016 Thijs Lijster Docent Kunst- en Cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en publicist Als een hond De dynamiek van de uitzonderingstoestand
22-04-2016 Paul Scheffer Hoogleraard Europese studies aan de Universiteit van Tilburg en de UvA, en publicist In het kader van MetaForum Assen De vrijheid van de grens?
13-09-2016 René ten Bos Filosoof, auteur en organisatiedeskundige. Als hoogleraar Managementwetenschappen verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bureaucratie is als een inktvis Verkenning van de ongrijpbare krachten van bureaucratie
11-10-2016 Petra Bolhuis & Theo Meereboer Filosoof en orthopedagoog, respectievelijk filosoof Angst en het goede leven Lustrumbijeenkomst De Verdieping 2011-2016
08-11-2016 Richard Happé Emeritus Hoogleraar Belastingrecht Tilburg University Fiscale ethiek, over fair share Wat is er mis met belastingontwijking en –ontduiking?

 

 

Schuiven naar boven