Henri Beunders


Hoogleraar Ontwikkelingen in de publieke opinie
Erasmus Universiteit Rotterdam

Henri Beunders(1953) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam  (UvA) en werkte in de jaren tachtig als redacteur (buitenland, onderzoeksjournalist, correspondent Berlijn) voor NRC Handelsblad. In 1990 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar Geschiedenis van Maatschappij, Media en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Sinds 2015 is Beunders hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie. Beunders publiceert veel: journalistiek, essays en boeken. Begin 2018 verscheen van zijn hand: ‘Hoeveel recht heeft de emotie?’ Over straffen in de slachtoffercultuur.  In december 2019 verschijnt‘Optocht der Tattoos’. Meer info: www.henribeunders.com

Dit is wat ik in veel van mijn onderzoek doe: op basis van de recente geschiedenis van de moderne wereld de dynamiek van het heden te duiden. En zo te concluderen wat er aan de hand is, welke factoren van belang zijn, om zo een schets te kunnen geven van de komende ontwikkelingen.

Op deze website kunt u zien wat ik in de afgelopen decennia zoal heb onderzocht en gepubliceerd, en waar ik nu zoal mee bezig ben.

Schuiven naar boven