Dick Kleinlugtenbelt


Dick Kleinlugtenbelt (1949) is socioloog en filosoof. Hij werkte jarenlang als senior beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg. Op diverse plekken geeft hij lezingen en cursussen op het gebied van levenskunst, vriendschap en ethiek. Hij begeleidt socratische gesprekken en verzorgt trainingen gespreksleider moreel beraad, onder meer vanuit het VU-Medisch Centrum en op de ISVW (Internationale School voor de Wijsbegeerte). Met anderen leidt hij het filosofisch café in Arnhem. Hij schreef diverse artikelen en boeken.

Het boek ‘Moderne Levenskunsten. De mens en de kunst van het leven’ (nov.2018) is het derde boek van een trilogie over levenskunst. Het eerste boek ‘Mensbeelden en levenskunst, De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven’ (2005) bespreekt zeven moderne filosofen, zoals Kierkegaard, Nietzsche, Foucault en Nussbaum. Het tweede boek ‘Levenskunst. Bevriend raken met jezelf en de ander‘ (2010) behandelt klassieke filosofen, zoals Socrates, Aristoteles en Seneca en eindigt met Michel de Montaigne, die na de Middeleeuwen zorgt voor een wederopleving van de klassieke levenskunst. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over ethiek en vrijheid. Voortbouwend op het late werk van Michel Foucault onderzoekt hij de relatie tussen ethiek en vrijheid in de klassieke filosofie en de betekenis die Foucault’s ethiek van de zelfbetrekking heeft voor het moreel beraad.

Meer info

15-4-2019  De mens en de kunst van het leven
Moderne levenskunsten, met inspiratie vanuit de klassieke en moderne filosofen

Schuiven naar boven