Paul van Tongeren

Paul van Tongeren was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven (België).  Zijn boek ‘Leven is een kunst’ (Klement, 2012) won in 2013 de Socratesprijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. Eind 2016 verscheen het boek “Dankbaar. Denken over danken na de dood  van god.” (Klement, 2016).
Meer info: www.paulvantongeren.nl

Datum voordrachtTitel
10-3-2018 Dankbaar?
Over het (on)vermogen om in termen van dankbaarheid te spreken
Schuiven naar boven