Paul van Tongeren

 
 

Paul van Tongeren was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven (België).  

Bibliografie

Een selectie:

  • 2023 Identi-tijd tussen toekomst en verleden
  • 2021 Doodgewone vrienden – nadenken over vriendschap
  • 2021 Het wonder der betekenis – Op zoek naar geluk en wijsheid
  • 2020 Friedrich Nietzsche and European Nihilism
  • 2018 Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven
  • 2017 Mens-zijn doe je niet alleen. (negentiende J.H. van Oosbreelezing)
  • 2016 Nietzsche. Serie: Elementaire deeltjes
  • 2015 Dankbaar. Denken over danken na de dood van God
  • 2012 Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst

  Meer info: www.paulvantongeren.nl

 

Schuiven naar boven