Jeroen Linssen

Directeur onderwijs Faculteit der Filosofie, Theologie en Religie-wetenschappen en Universitair hoofddocent Praktische filosofie aan de Radboud Universiteit

Dr. Jeroen Linssen is deskundig op het gebied van de politieke filosofie. In 2005 promoveerde hij op een proefschrift over Michel Foucault. De laatste jaren is hij vooral gericht op de studie naar de verhouding tussen economie en politiek. Speciaal gaat zijn belangstelling uit naar de opkomst en geschiedenis van de liberale en neoliberale kunst van het besturen. Linssen schrijft al langer over het primaat van de hebzucht en publiceerde in 2019 het boek Hebzucht. Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid.

10 februari 2020Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid
Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid
Schuiven naar boven