Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid

Hebzucht als drijfveer van het economisch handelen

10 februari 2020

Jeroen Linssen – directeur onderwijs en hoofddocent Filosofie aan de Radboud Universiteit

We leven in een samenleving die wordt beheerst door de vrije markt. Na de val van de muur leek de overwinning van het neoliberalisme een feit. De hele wereld zou weldra het neoliberalisme omarmen en de historicus Fukuyama sprak in 1992 zelfs van het einde der geschiedenis.  Er zou een eindpunt  van de ideologische evolutie van de mensheid zijn bereikt en de Westerse liberale democratie zou de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur vormen. We zouden definitief in een stabiele eindfase zijn terechtgekomen.
Maar sinds de economische crisis van het begin van deze eeuw neemt de twijfel aan het succes van het neoliberalisme toe. We hebben gezien waartoe de bankencrisis leidde en wat daarvan de oorzaak was. En op tal van andere terreinen brengt het marktdenken niet altijd de gehoopte verbetering.
Hoe houdbaar is het idee van het eigenbelang als drijfveer voor ons economisch  handelen?
Jeroen Linssen laat ons zien hoe verschillend er in de loop der eeuwen is gedacht over hebzucht als deugd en ondeugd. En confronteert ons met een tweeslachtige houding ten opzichte van de hebzucht. Denkers als Aristoteles, Adam Smith en Karl Marx passeren daarbij de revue.

Meer informatie – flyer

Schuiven naar boven