Edward van der Tuuk


Drs. Edward van der Tuuk is filosoof en docent. Hij studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tuuk studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van ‘intrinsieke waarde’ in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Zijn interesse gaat vooral uit naar evolutietheorie, antropologie, ideeëngeschiedenis, kennissociologie en godsdienstwetenschap. Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit en sinds najaar 2015 voor De Verdieping.

najaar 2015Filosofiereeks Ethiek/Moraalfilosofie Ethiek/Moraal-filosofie Normen en waarden kritisch bekeken
12 januari 2016Lezing & debat
‘Filosofie Oost-West
Stromingen in de oosterse filosofie en een interculturele vergelijking
voorjaar 2016Filosofiereeks Oost-West
Stromingen in de oosterse filosofie en een interculturele vergelijking
najaar 2016Filosofiereeks De Verbeelding van de samenleving
De verbeelding van de samenleving
16-4-2018Lezing & debat ‘De wereld op zijn kop‘Verbeelding, macht en de strijd om de waarheid
26-3-2019Lezing & debat ‘Perspectieven op geluk‘Met interessante dwarsverbanden tussen de oosterse en westerse filosofie
Najaar 2019Filosofiereeks
Perspectieven op Geluk
Levensfilosofie vanuit de oosterse en westerse filosofie
20-01-2020Lezing & debat ‘Dat mag je niet zeggen’
Dat mag je niet zeggen
Over politieke correctheid & identiteitspolitiek
Najaar 2020

Data 5 en 26 oktober, 9 en 30 november 2020
Filosofiecursus:

De wereld op zijn kop
Waarheid, vertrouwen en gezag in het post-truth-tijdperk
Schuiven naar boven