Edward van der Tuuk


Drs. Edward van der Tuuk is filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L, ISVW en Vrije Academie.

Hij studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Edward studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van ‘intrinsieke waarde’ in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie.

Zijn interesse gaat vooral uit naar evolutietheorie, antropologie, ideeëngeschiedenis, kennissociologie en godsdienstwetenschap. Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit en sinds najaar 2015 voor De Verdieping.

Bij De Verdieping heeft Van der Tuuk in de afgelopen jaren meerdere keren een cursus gegeven.

Website

https://filosofieopmaat.wordpress.com

Schuiven naar boven