Edward van der Tuuk


Drs. Edward van der Tuuk studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van ‘intrinsieke waarde’ in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Zijn interesse gaat vooral uit naar evolutietheorie, antropologie, ideeëngeschiedenis, kennissociologie en godsdienstwetenschap. Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit.

Datum voordrachtTitel
14-4-2018 Dankbaar?
Over het (on)vermogen om in termen van dankbaarheid te spreken
26-3-2019Perspectieven op geluk
Met interessante dwarsverbanden tussen de oosterse en westerse filosofie
Schuiven naar boven