Ruard Ganzevoort

Decaan Vrije Universiteit Amsterdam,
hoogleraar Praktische Theologie
en Eerste Kamerlid voor GroenLinks.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de tweedeling in de samenleving toeneemt. Rijk en arm komen elkaar nauwelijks meer tegen. Hoog en laag opgeleid kijken volstrekt anders tegen de samenleving aan. Hier geboren Nederlanders en nieuwkomers staan soms tegenover elkaar, vooral als het gaat om de vraag waar en hoe je de opvang van asielzoekers moet organiseren. Mensen die door afkomst, inkomen of opleiding minder voorrechten hebben gekregen, zijn minder gezond en leven korter. Sommigen zijn dit beu en en komen in opstand, zie de ‘gele hesjes’.

Ook zien we de polarisatie toenemen: de verdraagzaamheid neemt af, denk aan de toegenomen intolerantie tegenover moslims en joden. En in de zwarte-pieten-discussie.

Wat is hier aan de hand? Waarom verdragen we elkaar steeds minder? Waarom wijzen we steeds naar ‘de ander’?

In hoeverre zijn we een samenleving, waar iedereen bij hoort? Een zogenaamde inclusieve samenleving? Voelen alle mensen zich hier voldoende thuis? Zouden we dat anders willen? En waarom dan?


29-01-2019 Bouwen aan een inclusieve samenleving

Schuiven naar boven