Jan BransenJan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij heeft uitgebreid in het Engels gepubliceerd over kwesties als autonomie, persoonlijke identiteit, zelfkennis, liefde en praktische rationaliteit. De laatste jaren heeft hij zijn aandacht verlegd en schrijft sindsdien voornamelijk in het Nederlands en voor een breder publiek. Met Laat je niets wijsmaken. Over de macht van experts en de kracht van gezond verstand won hij in 2014 de Socrateswisselbeker voor het “meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende” filosofieboek. Zeer recent verscheen van hem een boek waarin hij pleit voor een grondige herziening van het onderwijsbestel: Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs.

Meer over Jan Bransen op zijn website.

Schuiven naar boven