Jan Warndorff

Jan Warndorff is van huis uit een wereldburger. Hij studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek en heeft zich daarnaast verdiept in o.a. het boeddhisme, Teilhard de Chardin, en vooral de levensfilosoof bij uitstek, José Ortega y Gasset. Het boek ‘Geen idee’ verscheen in 2017 bij Lemniscaat.

“Een verrassend en fris boek over wat ‘het leven’ eigenlijk is” (NRC – augustus 2017)
“Een buitengewoon interessant boek en ook nog eens buitengewoon goed geschreven ”(NieuwWIj-juni 2017)
“Zelden lees je zoveel oprechte verwondering terug in een filosofische publicatie” (Trouw -mei 2017)
“Een sprankelend betoog dat met een verbluffend vanzelfsprekend uitgangspunt ons leven verdedigt tegenover de koloniserende machten van godsdienst, politiek, wetenschap en maatschappij. … Een revolutionaire herijking van filosofisch denken.”   (Stichting Filosofie Oost-West -juni 2017)                                                          

 

Voordracht:  19-11-2018    

De filosofie van het boerenverstand

Een herijking van het filosofische denken over de werkelijkheid en het leven

 

Schuiven naar boven