Cursus: De wereld op zijn kop

Waarheid, vertrouwen en gezag in het post-truth-tijdperk
Over instituties, legitimiteit, nepnieuws en populisme


Edward van der Tuuk, filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW.

Wat:

  • Vier filosofie-bijeenkomsten  o.l.v. filosoof/docent Edward van der Tuuk
  • met aanbevelingen voor leesstof voorafgaand aan de bijeenkomsten
  • data: 25 oktober, 8 november, 22 november, 29 november 2021
  • Locatie: Theatercafé Podium Zuidhaege
  • tijd: 19.30 – 22.15 uur, met nazit
  • Maximaal 12 deelnemers
  • € 88 voor vier bijeenkomsten
  • Met betrekking tot corona maatregelen klik hier
  • De cursus is volgeboekt. U kunt zich desgewenst op de wachtlijst laten plaatsen.

Inhoud:

‘Vertrouwen in de toekomst’ is de titel die het regeerakkoord in oktober 2017 meekreeg. Het lijkt tegenwoordig meer een bezwering van de gevoelens van onzekerheid, onveiligheid, verwarring en animositeit die het publieke debat domineren. We zien dit in het wantrouwen jegens politiek, media, wetenschap en andere instituties die de fundamenten vormen van de moderne maatschappij. Waarom zien we dat juist nu in vele landen naar boven komen?
Samenlevingen bestaan bij de gratie van het gezag van instituties die het openbare leven regelen. Burgers committeren zich daaraan en vertrouwen op de legitimiteit van die instituties. Democratie veronderstelt dat betrokken burgers zich kritisch verhouden tot macht en instituties. Autoriteit is dus een ambigu begrip: enerzijds verwijst het naar legitiem gezag, gedragen door regels, tradities en instituties, anderzijds verwijst het naar hiërarchie.
Sinds de teloorgang van het geloof in klassieke ‘grote verhalen’ en de opkomst van sociale media, staat het geloof in de legitimiteit van diverse instituties onder druk. Er wordt gesproken over ‘nep-nieuws’, ‘nep-rechters’ en ‘nep-parlement’, frauderende wetenschappers, partij-kartel, et cetera. Dit duidt op wantrouwen jegens instituties die ons leven tot op grote hoogte
bepalen, maar waar we naar ons gevoel te weinig controle over hebben. Enerzijds leidt dit tot behoefte aan meer transparantie en inspraak, anderzijds tot een verlangen naar geloof in integriteit en authenticiteit (echtheid) dat ons vertrouwen legitimeert.
De vraag die dit oproept is: moet (en kan, anno 2020) het vertrouwen in sociale instituties worden hersteld, of moet de burger juist een sceptische houding cultiveren, en meer leren vertrouwen op zichzelf?

Meer informatie:

1ste cursusavond: de legitimiteit van wetenschap en beleid
2de cursusavond: het gezag van instituties als de wetenschap
3de cursusavond: nepnieuws en de betrouwbaarheid van de media
4de cursusavond: populisme en samenzweringstheorieën
Binnenkort meer informatie op: https://levensfilosofieoostwest.wordpress.com.

U krijgt hier een indruk van de lesstof, bijbehorende dia’s en video’s en suggesties voor boeken.

Meer info – Flyer

 

Schuiven naar boven