Mathijs van de Sande

Dr. J.J.M. (Mathijs) van de Sande (1985) doceert politieke/praktische filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2017 promoveerde hij aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) in Leuven. Ondertussen werkte hij als gastonderzoeker aan het Centre for Applied Philosophy, Politics and Ethics (CAPPE) in Brighton (2011-12), en was hij Fulbright scholar aan The New School for Social Research in New York (2015). Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn radicale democratie, anarchisme, (post-)Marxisme, feminisme, politieke representatie, politiek activisme, en sociale bewegingstheorie. In zijn recente doctoraatsonderzoek geeft hij een filosofische reconstructie van het ‘repertoire’ van recente pleinbezettingsbewegingen (zoals Occupy Wall Street en de Spaanse Indignados-beweging). Daarin staat het oorspronkelijk anarchistische/feministische concept ‘prefiguratie’ of ‘prefiguratieve politiek’ centraal – een concept dat hij vervolgens nader uitwerkt en ontwikkelt aan de hand van diverse radicale hedendaagse denkers (in het bijzonder Hannah Arendt, Antonio Negri, en Ernesto Laclau/Chantal Mouffe). Meer info.

15 november 2021

Vanwege corona 

verplaatst naar:

17 januari 2022

  HET DEMOCRATISCH BELANG VAN PROTEST   Waarom is het recht op demonstreren zo belangrijk?

 

Schuiven naar boven