DEMOCRATIE OP DRIFT

Edward van der Tuuk, filosoof en docent


 WAT

 • vier filosofiebijeenkomsten o.l.v. filosoof/docent Edward van der Tuuk
 • data: woensdagavonden 9 februari, 2 en 23 maart en 6 april 2022
 • tijden: 19.30 – 22.00 uur; inloop vanaf 19:15 uur
 • locatie: Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, Assen
 • minimaal 10, maximaal 14 deelnemers
 • De cursus is al van start gegaan. Inschrijving is niet meer mogelijk
 • € 96 voor 4 bijeenkomsten
 • Coronaveilig georganiseerd. Meer info
 • Aanmelden

INHOUD

De democratische samenleving bestaat niet als de realisatie van een ideaal, maar gaat altijd gepaard met strijd, spanning en verschil van inzicht. Zolang het politieke bestel deze verschillen en spanningen kan huisvesten staat de democratie niet onder druk; het is juist een wezenlijk kenmerk van wat we onder democratie verstaan dat er in de publieke arena politiek bedreven wordt. Toch lijkt er meer aan de hand: blijkbaar heerst er onvrede en wantrouwen, en achten veel burgers het huidige politieke bestel niet in staat om de wil van het volk te laten spreken.

MEER INFORMATIE

Meer informatie op de website https://filosofieassen.wordpress.com/. Zoals gebruikelijk met lesstof om voor te bereiden (video’s en artikelen)

Programma:

 • 1e cursusavond: Het algemeen belang – over republiek & democratie
 • 2e cursusavond: De ‘wil van het volk’ – over rechtstaat & populisme
 • 3e cursusavond: Een nieuw sociaal contract – over legitimiteit, vertrouwen & instituties
 • 4e cursusavond: Alternatieve democratie – over referenda & burger-participatie

Meer info – FLYER

Schuiven naar boven