Cursus: Perspectieven op geluk

Levensfilosofie vanuit de oosterse en westerse filosofie


Edward van der Tuuk, filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW.

Wat:

  • vier filosofie-bijeenkomsten  o.l.v. een docent
  • met aanbevelingen voor leesstof voorafgaand aan de bijeenkomsten
  • data:  maandagavond 28 okt, 4, 18 en 25 nov 2019
  • op een woonlocatie in Assen
  • tijd: 19.30 – 22.15 uur, met nazit
  • maximaal 12 deelnemers
  • € 80 voor vier bijeenkomsten, inclusief catering
  • de cursus is volgeboekt en inmiddels van start gegaan

Inhoud:
In materieel opzicht hebben we het nog nooit zo goed gehad als in de afgelopen 50 jaar. En dat vindt zijn weerslag in ons welbevinden: uit de ‘World Happiness Database’ blijkt dat in Nederland het ‘bruto nationaal geluk’ in de top 10 staat. Maar wat betekent dit eigenlijk? Natuurlijk, vrijheid en welvaart zijn belangrijke voorwaarden voor individuele geluksbeleving.
Deze opvatting van geluk kent zijn beperkingen: existentiële levensvragen over fundamentele waarden maken er geen  deel van uit. Terwijl China en India zich in hoog tempo ontwikkelen tot moderne economieën zoeken veel westerlingen juist inspiratie in de oosterse filosofie. Deze filosofie lijkt een levenswijze te propageren die ons westerlingen vreemd is. Maar ook de westerse filosofie blijkt een rijke bron voor inspiratie als het gaat om bezinning en zingeving. Sterker nog: er zijn interessante dwarsverbanden te vinden tussen de oosterse en westerse filosofie. We kampen immers nog steeds met dezelfde soort levensvragen als mensen in het verleden. De moderne wetenschap is niet ontworpen om antwoord te geven op levensvragen. De filosofie, zowel oosterse als westerse, houdt zich daarentegen vanaf haar prille begin bij uitstek bezig met de vraag hoe vorm en inhoud te geven aan het leven. Elementen uit die oude filosofie zien we vandaag de dag dan ook terug in bijvoorbeeld mindfulness, positieve psychologie en cognitieve gedragstherapieën als ACT (acceptance and commitment therapy), en worden ondersteund door psychologisch en neurologisch onderzoek.

Programma (download)

Schuiven naar boven