Karel van Haaften

Karel van Haaften, sociaal psycholoog, werkte jarenlang bij de Nederlandse Bank als Human Resources professional. Specialiseerde zich in de theorie en praktijk van het Socratisch Gesprek. Startte in 2008 het Socratische Café in Zwolle en daarna -in samenwerking met anderen- socratische café’s elders in Nederland.
Karel voert bij De Verdieping zeer regelmatig socratische gesprekken (gesprekscycli) en begeleidt het Socratisch Café.

Datum activiteitTitel
10-12-2018 Adam Smith, sociaal ondernemerschap en de klassieke deugden
Periode 2017 – 2018
4x basiscursus
Basiscyclus Socratische Gesprekken
Najaar 2018 Vervolgcyclus Socratische Gesprekken
Najaar 2019 – winter 2020Begeleiding Socratisch Café Assen

Schuiven naar boven