Edward van der Tuuk


Drs. Edward van der Tuuk is filosoof en docent. Hij studeerde Sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tuuk studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van ‘intrinsieke waarde’ in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Zijn interesse gaat vooral uit naar evolutietheorie, antropologie, ideeëngeschiedenis, kennissociologie en godsdienstwetenschap. Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit en sinds najaar 2015 voor De Verdieping.

najaar 2015Filosofiereeks Ethiek/Moraalfilosofie
Normen en waarden kritisch bekeken
12 januari 2016Lezing & debat ‘Filosofie Oost-West
Stromingen in de oosterse filosofie en een interculturele vergelijking
voorjaar 2016 Filosofiereeks Oost-West
Stromingen in de oosterse filosofie en een interculturele vergelijking
najaar 2016 Filosofiereeks De Verbeelding van de samenleving
16-4-2018Lezing & debat ‘De wereld op zijn kop
Verbeelding, macht en de strijd om de waarheid
26-3-2019Lezing & debat ‘Perspectieven op geluk
Met interessante dwarsverbanden tussen de oosterse en westerse filosofie
najaar 2019Filosofiereeks Perspectieven op Geluk
Levensfilosofie vanuit de oosterse en westerse filosofie
20-01-2020Lezing & debat ‘Dat mag je niet zeggen’
Over politieke correctheid & identiteitspolitiek

Schuiven naar boven