Richard Happé

Emeritus Hoogleraar Belastingrecht Tilburg University.


Zonder belastingheffing is een geordende samenleving niet mogelijk. Zaken als onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en rechtsstaat, als ook een goed functionerende markt zijn ondenkbaar zonder financiering met belastinggelden. Filosoof John Rawls omschrijft de moderne samenleving treffend als een samenwerkingsverband tot wederzijds voordeel. Hiervoor is basisvertrouwen nodig.
De financieel-economische crisis van 2008 heeft dit basisvertrouwen aangetast. Deze crisis heeft ook een fiscale crisis voortgebracht. Met creatieve belastingontwijking en agressieve belastingontwijking als uitwas. Denk aan LuxLeaks en de Panama Papers.
Richard Happé laat in zijn lezing vooral het fenomeen van de agressieve belastingontwijking aan de orde komen. Hij staat stil bij de unieke eensgezindheid van de G20, OESO en EU om de fiscale loopholes te dichten. Het belang is enorm: jaarlijks 215 miljard euro. Zonder verbetering van het moreel besef van de betrokken, in een ethiekvrije zone levende, multinationals en de rijken der aarde lossen we het probleem niet op. Bestaat er zoiets als moreel verantwoord handelen op fiscaal niveau? Hoort iedereen zijn ‘fair share’ bij te dragen? Hoe kunnen we deze gedachte handen en voeten geven? Ter sprake komen de deugdenethiek van Aristoteles, naast de opvattingen van achttiendeeeuwse filosofen als Adam Smith en Bernard de Mandeville, en die van hedendaagse denkers als Milton Friedman,
Joseph Stiglitz en Hans Achterhuis.

Meer info: flyer

Dinsdag 8 november 2016 Fiscale ethiek, over fair share
Schuiven naar boven