Privacywetgeving en AVG

Filosofisch debatcafé De Verdieping

De Verdieping in Assen is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. De Verdieping wil mensen met elkaar in gesprek brengen. Samen filosoferen scherpt de geest en nodigt uit om voortdurend te blijven nadenken. Daartoe organiseren we avonden met Lezing & Debat, en daarnaast cursussen Filosofie en Socratische Gesprekken.

De Verdieping en uw privacy

De Verdieping hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verwerken de gegevens met de grootst mogelijke zorg en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG). Hieronder kunt meer lezen over onze werkwijze.

1 Welke persoonsgegevens

  A Voor de maandelijkse avonden met Lezing & Debat, en de avonden Socratisch gesprek:
  • Uw naam en emailadres.
  • Uw deelname aan de avonden
   B Voor de cursussen Filosofie verwerken wij:
  • Uw naam en emailadres.
  • Uw adres en woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • Uw mailverkeer met ons
  • Uw deelname aan de cursussen

2 Uitgangspunt: uitsluitend voor intern gebruik.

We delen uw gegevens niet met anderen. Binnen De Verdieping kunnen alleen die mensen bij uw persoonsgegevens voor wie dat vanwege hun taak noodzakelijk is.

3 Wat doen wij met uw gegevens?

 • A. Bij aanmelding voegen we uw naam en emailadres toe aan onze algemene mailinglijst, in het geval deze er nog niet op staan. Vanaf dat moment zult u regelmatig onze Nieuwsbrief over Lezing & Debat, Socratisch Café en nieuwe cursussen ontvangen. U kunt zich elk moment weer afmelden. (zie onder 6)
 • B Voor de cursussen verwerken wij de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u aangaan. Wij delen deze gegevens niet met derden. Uitsluitend ten behoeve van de cursusdeelnemers versturen wij bij de start een overzicht met (alleen) de namen van de deelnemende personen. Bij uw aanmelding voor de cursus, voegen we uw naam en emailadres toe aan onze algemene mailinglijst, in het geval deze er nog niet op staan. Waarmee u vanaf dat moment onze mailings over Lezing & Debat en over nieuwe cursussen zult ontvangen. U kunt zich elk moment afmelden. (zie onder 6)

4  Bewaartermijn

 • A. Uw naam en emailadres op onze algemene mailinglijst blijven daar staan zolang wij Lezing & Debat en Filosofische cursussen organiseren. Op uw verzoek kunt u uw naam en emailadres elk moment laten verwijderen. (zie onder 6)
 • B. Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar na de start van de cursus. Daarna verwijderen wij deze informatie uit onze bestanden. Op uw verzoek kunt u uw gegevens op een eerder moment laten verwijderen.

5 Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6  Afmelden voor Nieuwsbrief / correctie of verwijdering van gegevens

U kunt zich ieder moment afmelden voor de Nieuwsbrief. Onder aan elke mailing staat een link waarmee u dat kunt doen. Op de website van De Verdieping staat ook een link om af te melden. Ook kunt u inzage vragen in uw gegevens of deze laten corrigeren of verwijderen.

Hiertoe kunt u contact opnemen met ons :  deverdieping2011@gmail.com. Ook als u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, laat u ons dat alstublieft weten. Mocht dat niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u -conform de AVG- een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Team van De Verdieping

10 augustus 2023

Schuiven naar boven