Lezingen 2011 – 2015

2015

 
13-01-2015 Jan Knol

Theoloog en ambassadeur van Spinoza in Nederland

Spinoza: actueler dan ooit
10-02-2015 Leonie Venhoeven

Promovendus omgevingspsychologie aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

De psychologie van de duurzaamheid
10-03-2015 Edward van der Tuuk Filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW Homo economicus of zoön politikon?
14-04-2015 Henk van Goor

Socioloog en tot zijn pensionering in 2012 verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Thomas Piketty en het kapitaal in de 21e eeuw
15-09-2015 Frits Muskiet

hoogleraar Pathofysiologie en Klinisch Chemische Analyse UMCG

Heeft evolutionaire geneeskunde de toekomst? Welvaartsziekten bestrijden met eetpatroon oermens
13-10-2015 Nico Koning

Andragoloog en docent filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam, en docent economie en filosofie in het volwassenenonderwijs.

De kunst van het vreedzaam vechten
10-11-2015 Ronald Hünneman

Andragoloog en docent filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam, en docent economie en filosofie in het volwassenenonderwijs.

De liefde – voor gevorderden en beginners

2014

   
21-01-2014 Marijke Gordijn

Docent/onderzoeker humane chronobiologie aan de faculteit Wis- en Natuur- wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en CEO Chrono@work B.V

Tussen slapen en waken

 

Biologische ritmes en hun gevolgen
18-02-2014 Arjan Broers

journalist, zingever en zinkrijger

Morele vragen bij de economische crisis

 

 

Op zoek naar praktische alternatieven voor de vrije markt

18-03-2014 Corine Don

Psycholoog, docent filosofie, mediator en classicus

Hoe leefbaar is een maakbaar bestaan?

 

Balanceren tussen beheer en beheersing van het leven
15-04-2014 Thijs Lijster

Filosoof, verbonden aan het onderzoekscentrum Arts in Society van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Kan kunst de waarheid spreken?

30-09-2014 Petra Bolhuis  filosoof en orthopedagoog

& Theo Meereboer filosoof

Compassie Tussen kracht en medelijden
28-10-2014 Ronald Hűnneman

filosoof en docent/onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen

Beheksing door een dichotomie
25-11-2014 Ad Bergsma

Psycholoog, geluksonderzoeker en wetenschapsjournalist

Het misverstand geluk Op zoek naar de optimist én pessimist in jezelf

2013

     
29-01-2013 Marianne Vogel

coach en literatuurwetenschapper

 

Levenskunst en loslaten

26-02-2013 Margriet van Zonneveld regiomanager Reclassering Nederland  

Heeft straffen zin?

 

 

26-03-2013 Gerard Numan

filosoof en testmanager IT

Mens en taal  

 

23-04-2013 Petra Bolhuis

filosoof en orthopedagoog

& Theo Meereboer

filosoof

Geluk is een werkwoord

 

De klassieke filosofie als inspiratie om het streven naar geluk meer vorm en inhoud te geven.

 

24-09-2013 René Boomkens

Filosoof en hoogleraar Cultuurfilosofie Rijksuniversiteit Groningen

Globalisering en het einde van de maakbare samenleving

 

 

 

29-10-2013 Niels Taatgen

Hoogleraar Kunstmatige Intelligentie, Rijksuniversiteit Groningen

Grenzen aan het multitasken

 

 

 

26-11-2013 Ronald Hűnneman

filosoof en docent/onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen

Wij zijn veel meer dan een brein  

 

2012

24-01-2012 Herman de Jong

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen

 

 

Crisis? Welke crisis?

21-02-2012 Maria van Herk

bestuurslid Nieuw Republikeins Genootschap

Monarchie of republiek? Overwegingen bij een passende staatsvorm anno 2012
27-03-2012 Johan de Noord

directeur K&C Expertise centrum Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur volop in de wind

 

Over de betekenis van kunst en cultuur in de samenleving

 

24-04-2012 Eelko Hooijmaaijers

docent Geschiedenis van het Moderne Midden-Oosten aan het Centrum voor Midden- Oosten Studies van de Rijksuniversiteit Groningen

De Arabische Lente

 

Een schets van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Op weg naar meer democratie?

 

25-09-2012 Jaap van Heerden, wetenschapsfilosoof, psycholoog en columnist Wees blij dat het leven geen zin heeft  

 

30-10-2012 Willem Pots en Angelique Schreuder

socratisch gespreksleiders

Een socratisch gesprek over de vrijheid van meningsuiting

 

 

 

27-11- 2012 Jan Keij

filosoof en auteur

Vrijheid of onvrijheid

 

 

 

 

2011

   
07-10-2011 Corine Don

psycholoog, docent filosofie, mediator en classicus

Hoeveel waarheden zijn er?

Ethiek in het dagelijks leven

24-11-2011 Bert Heikens

chirurg n.p. en docent

Moet alles wat kan?

Overwegingen bij medische macht en medische ethiek

 

 

 

Schuiven naar boven