Joop Berding

Joop Berding (1954), is pedagoog en onderwijsfilosoof. Hij promoveerde op het onderzoek De participatiepedagogiek van John Dewey. Opvoeding, ervaring en curriculum. Hij werkte in verschillende functies in het openbaar bestuur en de laatste jaren als opleidingsdocent aan de Hogeschool Rotterdam. Hij publiceerde een groot aantal boeken, boekhoofdstukken, artikelen en paperpresentaties op pedagogisch en onderwijskundig terrein.


Boeken

  • Berding, J. (2022). Hannah Arendt Levenswijsheden. Utrecht: Kok Boekencentrum.
  • Berding, J. (2022). Rondom Cornelis Verhoeven. Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  • Berding, J. (2021). De werelden van Hannah Arendt. Lange lijnen in leven en werk. Soest: Boekscout/BC*BS.
  • Berding, J. (2020). Janusz Korczak. Educating for Justice. Cham, Switzerland: Springer Nature. (Series SpringerBriefs ‘Key Thinkers in Education’)
  • Berding, J. (2019). Opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld. Antwerpen/Apeldoorn: Garant / Cyclus.
  • Berding, J. (2019). ‘Ik ben ook een mens.’ Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt. Culemborg: Uitgeverij Phronese. (3e licht gewijzigde druk)
  • Berding, J. (red.) (2018). Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in onderwijs, zorg en sociaal werk. Leusden: ISVW Uitgevers. (2e druk)

Website

https://joopberding.com

Schuiven naar boven