Hans Schnitzler


Hans Schnitzler is filosoof, publicist en voormalig columnist van de Volkskrant. Hij behaalde in 2009 zijn master wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn essays en opiniestukken verschenen onder meer in NRC Handelsblad, NRC.next, Trouw, De Standaard, De Morgen en Hard Gras. In zijn werk staat de invloed van de digitalisering op onze alledaagse leefwereld centraal.In 2015 kwam zijn boek ‘Het digitale proletariaat’ uit bij de Bezige Bij. Daarin wordt de ontstaansgeschiedenis van een eigentijdse klasse geschetst. De digitale proletariër is een mens van wie het hele bewustzijn – zijn aandacht, emoties en vriendschappen, zijn ideeën en fantasieën – tot koopwaar is gereduceerd. Schnitzler maakt inzichtelijk dat de mens zowel zijn handelingsbekwaamheid als zijn levenskennis dreigt te verliezen. Schnitzler is als ‘bouwer’ en ‘leermeester’ nauw betrokken bij de Bildung Academie in Amsterdam en sinds januari 2017 is hij vaste columnist voor de journalistieke beweging Follow the Money.

Meer over Hans Schnitzler op zijn website.

Schuiven naar boven