Hans Boutellier

Prof. dr. J.C.J. (Hans) Boutellier (1953) is bijzonder hoogleraar Polarisatie en veerkracht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was gedurende zestien jaar directeur van het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht, dat (beleids)onderzoek doet naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Sinds 2004 bekleedde hij daarnaast diverse leerstoelen op het terrein van veiligheid en samenleving.

Lezingen

14-02-2023
Polarisatie en maatschappelijke veerkracht
09-10-2017
Het seculiere experiment Hoe we van God los gingen samenleven
Schuiven naar boven