Eeuwenoude filosofen hebben goede tips tegen corona-angst

Kies je nieuwsbron zorgvuldig

“De wereld bestaat alleen maar uit verandering. Ons leven is slechts perceptie.”

Marcus Aurelius (uit het boek Meditationes, vrij vertaald)

De vaststelling dat de wereld toch wel verandert, en dat je daar voor het grootste deel geen invloed op hebt, kan verstokte corona-nieuwsjunks weleens goed van pas komen, denkt Ryan Holiday.
„Volgens de stoïcijnen is het belangrijk dat je je beslissingen baseert op betrouwbare bronnen van kennis in plaats van op de bronnen die vooral angst en boosheid verspreiden. Het is nu volgens hem cruciaal om te realiseren dat we het probleem erger kunnen maken als we overdreven reageren of juist te weinig reageren. „Dus het draait erom om je emoties onder controle te krijgen, en zo snel mogelijk weer nuttig aan de slag te gaan.”
Ataraxia is een ander kernbegrip uit de Stoa: onverstoorbaarheid. Stoïcijnen zouden in deze tijd proberen een duidelijk onderscheid te maken tussen nieuws over dingen waar je wel en geen controle over hebt. Je hebt waarschijnlijk geen controle over het beleid van Trump of het al dan niet invoeren van een lockdown in Nederland, maar wel over je handen goed wassen, zoveel mogelijk thuisblijven en meedoen aan een buurtinitiatief
om mensen te helpen. Minder hitsers en meer experts volgen op Twitter, het zoveelste journaal even overslaan en juist vaker de richtlijnen van het RIVM lezen, zouden de stoïcijnen waarschijnlijk zeggen. Richt je op wat je zelf kunt beïnvloeden.

Bron: NRC – Wouter van Noort – maart 2020 – “Eeuwenoude filosofen hebben goede tips tegen corona angst”

Schuiven naar boven