De wereld in het klein


Wat eilanden ons vertellen over de relatie tussen mens en natuur?

 

  Sietse Norder

  • Datum : Maandag 21 oktober 2024
  • Tijd : 19:30-22:00 uur / met inloop vanaf 19:00 uur en met nazit 

  • Locatie: Van der Velde Boeken. Kruisstraat 30-34. 9401 JL Assen

  • Entree: € 10

Eilanden zijn proeftuinen van evolutie: wanneer na de geboorte van een eiland de eerste planten en dieren op het kale gesteente zijn neergestreken beginnen de wildste experimenten. Hun isolatie biedt de ideale randvoorwaarden voor het ontstaan van merkwaardige soorten, zoals olifanten ter grootte van een hond en vogels die niet kunnen vliegen. Ondanks hun kleine totale landoppervlak leveren eilanden een relatief grote bijdrage aan de wereldwijde biologische en culturele diversiteit. Wetenschappers als Charles Darwin, Alfred Wallace, Jared Diamond en Edward Wilson danken hun inzichten over het ontstaan en de verspreiding van het leven op aarde niet voor niets voor een groot deel aan eilanden.

Eilanden geven een inkijk in de historische wortels van hedendaagse mondiale uitdagingen zoals de biodiversiteitscrisis en klimaatverandering, maar bieden ook perspectieven op een duurzame toekomst.

“Overal om me heen zie ik ‘eilandjes van duurzaamheid’ die de transitie naar een duurzamere samenleving kunnen versnellen. Door mijn passie voor wetenschap en mens-natuurrelaties te delen hoop ik bij te dragen aan deze transitie. In 2021 verscheen mijn populairwetenschappelijke boek De wereld in het klein, over wat eilanden ons vertellen over de relatie tussen mens en natuur (in het Nederlands en het Italiaans). In juni 2023 verscheen mijn kinderboek Vuureiland.” (S.Norder)

 

 

 

Schuiven naar boven