Bezinning-via-de-mail

  • We hebben inmiddels  een aantal rondes van ‘Bezinning-via-de-mail’ gedraaid, binnen een ‘besloten groep’.
  • De thema’s waren  ‘Regelmaat’, ‘Is coronabeleid inhumaan?’ ‘Leer jezelf kennen’ en ‘Paniek’.
  • Op dit moment draait een ronde met het thema LEEFTIJDSDISCRIMINATIE. (inschrijving gesloten)
  • Voor iedere ronde kan men zich opnieuw aanmelden of afmelden.
  • Doorgaans nemen ca 10 personen deel.
  • We leggen aan deelnemers een vraag voor met het verzoek deze te overdenken en daarvan een korte tekst te maken en te sturen aan de deelnemers van de ‘besloten groep’. Ter inspiratie dient een artikel, soms een video.

  • Komende thema VRIJHEID VAN MENINGSUITING
  • Deadline van aanmelding zondag 13 december
  • Lees hier meer over thema, met artikelen ter inspiratie
  • Lees hier meer over regels m.b.t. uitwisseling en wijze van aanmelding.
Schuiven naar boven