Bezinning-via-de-mail

 • We hebben inmiddels  een aantal rondes van ‘Bezinning-via-de-mail’ gedraaid, binnen een ‘besloten groep’.
 • De thema’s waren  ‘Regelmaat’, ‘Is coronabeleid inhumaan?’, ‘Leer jezelf kennen’,  ‘Paniek’,   ‘Leeftijdsdiscriminatie’ en ‘Vrijheid van meningsuiting’.
 • Op dit moment draait een ronde met het thema “Een ramp is wat jij ervan maakt”.
 • Voor iedere ronde kan men zich opnieuw aanmelden of afmelden.
 • Doorgaans nemen 7  – 10 personen deel.
 • We leggen aan deelnemers een vraag voor met het verzoek deze te overdenken en daarvan een korte tekst te maken en te sturen aan de deelnemers van de ‘besloten groep’. Ter inspiratie dient een artikel, soms een video.

 • Thema: “Een ramp is wat jij ervan maakt”
 • Deadline van aanmelding : zaterdag 23 januari 2021
 • Lees hier meer over het thema en regels m.b.t. uitwisseling en wijze van aanmelding.
 • De volgende ronde start in de 2e week van februari
 • Thema binnenkort bekend
Schuiven naar boven