overleggen

Hoe deden we de AANMELDINGEN tot op heden:

Aanmeldingen Mail tot nu toe altijd geadresseerd aan: Bij wie komt de mail binnen eerst

verantwoordelijke

Bij afwezigheid 

 

Lezing & Debat d v @ gmail dot com

lezing at d v assen dot nl

Fokke en Karina kunnen allebei bij de Gmail-account en de Drive met een viertal Overzichten

(Lezing&Debat, Socr.Cafe, etc)

Fokke bekijkt dagelijks de ingekomen mails.

 

Fokke Karina
 

Socratisch Café

 socratischcafe d v assen dot nl

bestuur@deverdieping-assen.nl

 

De mail komt bij zowel Corrie als Karina binnen.

 

Beiden hebben toegang tot Gmail-account: Overzicht Socratisch Cafe

 

 

 

Corrie: beantwoordt mails.

 

Corrie of Karina zetten de naam op de lijst

 

Karina

 

Cursus Levensloop (Elzelien)

 

voorz @  deverdieping

levensloop d v assen dot nl

 

 

De mail komt binnen bij Karina, via

voorz@deverdieping-assen.nl

 

Soms met een ‘beantwoord-mail’:

karinadehaan@ziggo.nl

Karina (Karina)
 

Filosofiecursus De Wereld op zijn Kop

(Van der Tuuk)

  Dewereldopzijnkop at d v assen dot nl

deverdieping2011@gmail.com

 

Fokke en Karina kunnen allebei bij de Gmail-account en de Drive met een viertal Overzichten

(Lezing&Debat, Socr.Cafe, etc)

Fokke bekijkt dagelijks ingekomen mails.

 

Fokke  

Karina

Schuiven naar boven