overleggen

Hoe deden we de AANMELDINGEN tot op heden deden:

Aanmeldingen Mail tot nu toe altijd geadresseerd aan: Bij wie komt de mail binnen eerst

verant-

woordelijke

Bij

afwezig-

heid 

 

Lezing & Debat   Lezing@deverdieping-assen.nl

 

 

(Lezing&Debat, Socr.Cafe, etc)

Fokke bekijkt dagelijks de ingekomen mails.

 

Fokke Karina
 

Socratisch Café

 socratischcafe d v assen dot nl

socratischcafe@deverdieping-assen.nl

De mail komt bij zowel Corrie als Karina binnen.

 

Beiden hebben toegang tot Gmail-account: Overzicht Socratisch Café

 

 

 

Corrie:

beantwoordt mails.

 

Corrie of Karina

zetten de

naam op de lijst

 

Karina

 

Cursus Levensloop (Elzelien)

 

voorstel :

levensloop@deverdieping-assen.nl

 

 

De mail komt binnen bij Karina, via

voorz@deverdieping-assen.nl

Soms met een ‘beantwoord-mail’:

karinadehaan@ziggo.nl

Karina Jan
 

Filosofiecursus De Wereld op zijn Kop

(Van der Tuuk)

  dewereldopzijnkop@deverdieping-assen.nl

 

Fokke en Karina kunnen allebei bij het Gmail-account en de Drive met een viertal Overzichten

(Lezing&Debat, Socr.Cafe, etc)

Fokke bekijkt dagelijks ingekomen mails.

 

Fokke  

Karina

  • Fokke en Karina kunnen allebei bij de Gmail-account en de Drive met een viertal Overzichten

Schuiven naar boven