Terugblik 2020

Hieronder treft u alle in 2020 door ons georganiseerde lezingen en de daarbij behorende flyers. Deze flyers mag u, met respect voor het copyright, voor eigen gebruik in pdf-format downloaden.

Maandag 20 januari 2020


EDWARD VAN DER TUUK


Filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW


DAT MAG JE NIET ZEGGEN
Over politieke correctheid & identiteitspolitiek
Meer informatie

Maandag 10 februari 2020


JEROEN LINSSEN


Directeur onderwijs en universitair hoofddocent sociale en politieke
filosofie Radboud Universiteit Nijmegen

EEN FILOSOFISCHE GESCHIEDENIS VAN DE INHALIGHEID
Hebzucht als drijfveer van economisch handelen
Meer informatie

Maandag 3 maart 2020 Hans Schnitzlervervallen i.v.m. coronavirus
Maandag 21 september 2020


HENRI BEUNDERSHistoricus, publicist en hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
EMOTIES IN DE SAMENLEVING
De kracht van verontwaardiging
Meer informatie


CORONA PROOFSchuiven naar boven