Cursusaanbod

We werken momenteel achter de schermen aan vernieuwing van onze website . De huidige website functioneert helaas niet meer naar behoren, de basisstructuur wordt niet meer vernieuwd. Zo kunnen we op dit moment bijvoorbeeld geen flyers meer uploaden. Onze excuses voor het ongemak. De nieuwe website is gereed in mei /juni.

 

CURSUSAANBOD - TERUGBLIK

 

Filosofie-in-de-Huiskamer©

In 2015 en 2016 hebben we drie  filosofiecursussen aangeboden, in het kader van van Verdieping-in-de-Huiskamer©. Elke cursus omvatte vier (avond)bijeenkomsten, met -maximaal- 12 deelnemers, onder leiding van filosoof Edward van der Tuuk. Thema's: 1) Ethiek/Moraal-filosofie en 2) Filosofie Oost-West en 3) De Verbeelding van de Samenleving.

Cyclus Socratische Gesprekken©

In 2017 en voorjaar 2018 hebben we drie keer een Cyclus van elk drie Socratisch Gesprekken gedraaid, onder leiding van Karel van Haaften.

In najaar 2018 draaide er een vervolg: een 4e (Basis-) Cyclus Socratische Gesprekken van 3 bijeenkomsten. En een 1e Vervolg-Cyclus Socratische Gesprekken, voor ervaren gespreksdeelnemers, van 4 bijeenkomsen. In najaar 2019 ligt het cursusaanbod Socratische Gesprekken even stil. Maar voor het jaar 2020 gaan we weer plannen maken. In najaar 2019 hoort u hierover meer van ons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSUSAANBOD - 2019/2020

Cursus LEVENSLOOP: INSPIRATIE VOOR LEVENSKUNST©. 

Een cursus waarin u uw biografie schrijft, met als uitgangspunt uw rode draad van idealen en zingeving. Waarin u samen met anderen ontdekt hoe u bent geworden wie u bent. En wat u wilt gaan doen met de tijd die voor u ligt. Hoe u goed oud(er) kunt en wilt worden. Wie u wilt zijn! Met inspiratie vanuit de filosofie.  

Thema’s in de cursus zijn onder meer: Levensfasen en levensritmen, Wie ben ik / wie wil ik zijn / zingeving, Kruispunten in uw leven, Levenskunst / het goede leven en Het ‘doorgaande meer-generatie verhaal’. 

Docent is Elzelien van Duijn.  

Het betreft drie cursusdagen op donderdag 28 maart ,25 april en 15 mei 2019. Voor 8-10 personen. De cursus is inmiddels volgeboekt. Er draait een groep-met-open inschrijving van 8 personen. En een besloten groep van 5 personen. Naar volle tevredenheid van de deelnemers. In november-december-januari a.s. komen we dan ook met een herhaling. Hebt u interesse, dan kunt u ons dat nu al laten weten via deverdieping2011@gmail.com

Meer informatie

 

Filosofiecursus PERSPECTIEVEN OP GELUK

Levensfilosofie vanuit de oosterse en westerse filosofie

Reeks van vier filosofiebijeenkomsten, onder leiding  van filosoof/docent Edward van der Tuuk. Met aanbevelingen voor leesstof voorafgaand aan de bijeenkomsten.

Thema’s in de cursus zijn: Genieting, Toewijding, Onthechting en ZIngeving

Docent is filosoof Edward van der Tuuk

Data& tijden:  maandagavonden 28 oktober en 4, 18 en 25 november 2019; 19:30-22.15 uur; inloop vanaf 19:00 uur. Na afloop is er een nazit met drankje & hapje.

Hebt u interesse, dan kunt u ons dat nu al laten weten via deverdieping2011@gmail.com

Meer informatie