Terugblik


2011 

27.10.11  Corine Don, psycholoog, docent filosofie, mediator en classicus
                  Hoeveel waarheden zijn er?
                  Ethiek in het dagelijks leven
                  Meer info: programma, stellingen
24.11.11  Bert Heikens, chirurg n.p. en docent
                  Moet alles wat kan? 
                  Overwegingen bij medische macht en ethiek
                  Meer info: programma, stellingen.

2012

24.01.12   Herman de Jong, docent Faculteit Economie en Bedrijfskunde RuG
                  Crisis? Welke crisis? 
                  De economische resessie in historisch perspectief
                  Meer info: programma, stellingen, powerpoint.            
21.02.12   Maria van Herk, bestuurslid Nieuw Republikeins Genootschap
                  Monarchie of republiek?
                  Overwegingen bij een passende staatsvorm anno 2012    
                 
Meer info: programma,
introvideo, stellingen.
27.03.12  Johan de Noord, directeur K&K experticecentrum Kunst en Cultuur
                  Kunst en cultuur volop in de wind
                  Over de betekenis van kunst en cultuur in de samenleving         
                 
Meer info: programma, introvideo, stellingen.
24.04.12  Eelko Hooijmaaijers, docent Centrum Midden-Oosten Studies RuG
                  De Arabische Lente 
                  Een schets van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Op weg
                  naar meer democratie? 

                  Meer info: programma, introvideo, stellingen, powerpoint, leestips.
25.09.12    Jaap van Heerden, wetenschapsfilosoof, psycholoog en columnist.
                   Wees blij dat het leven geen zin heeft.
                   Meer info: programma, stellingen, meer info.
               
30.10.12    Willem Pots, pedagoog, en Angelique Schreuder, interim-manager;
                   beiden Socratisch gespreksleider.
                   Een socratisch gesprek over de vrijheid van meningsuiting.
                   Meer info: programma, powerpoint.
                 
27.11.12    Jan Keij, filosoof en auteur
                   Vrijheid of onvrijheid?  
                   Meer info: programma, stellingen; powerpoint:  hier aanvragen                                   

2013                         

29.01.13   Marianne Vogel, coach en literatuurwetenschapper
                   Levenskunst en loslaten
                   Hoe kan een mens iets loslaten? En wat laat je dan precies los?
                   Waar kom je terecht als je loslaat? 
                   Meer info: programma inclusief leestips, stellingen, powerpoint
                
26.02.13    Margreet van Zonneveld, regiomanager Reclassering Nederland.
                    Heeft straffen zin?
                    Hoe creëren we een veiliger samenleving? Door daders op te sluiten of juist door te
                    proberen hun gedrag te veranderen? Verdient een dader wel een tweede kans?
                    Meer info: programma, infoI, infoII, infoIII, stellingen, powerpoint.
         
26.03.13    Gerard Numan, filosoof en testmanager IT.
                    Mens en taal
                    Meer info: programma inclusief leestips, stellingen.                   
                   
23.04.13    Petra Bolhuis, filosoof en orthopedagoog, en Theo Meereboer, filosoof.
                   Geluk is een werkwoord
                   De klassieke filosofie als inspiratie om het streven naar geluk
                   meer vorm en inhoud te geven.
                   Meer info: programma, stellingen.

24.09.13     Rene Boomkens, filosoof en hoogleraar Cultuurfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen (RuG)
                     Globalisering en het einde van de maakbare samenleving
                     Mondiaal zijn we meer afhankelijk van elkaar gebleken, zie bijvoorbeeld de crisis.
                     Hoe nu verder? Ontwikkeling naar traditionele gemeenschappen met nationalistische
                     trekjes of meer ontspannen cultuur met heroriëntatie op aantal waarden.
                     Meer info: programma, stellingen
        
29.10.13     Niels Taatgen, hoogleraar Informatica en Kunstmatige Intelligentie, RuG
                     Grenzen aan het multitasken
                     Hoe goed zijn we in multitasken, zijn vrouwen er beter in dan mannen?
                     Hoe veilig is multitasken?
                     Meer info: programma, stellingen, powerpoint
               
26.11.13     Ronald Hünneman, filosoof en docent promovendus Kunsten, Cultuur en Media, RuG
                    Zijn wij ons brein?
                    De huidige gerichtheid op hersenonderzoek brengt veel, maar ontneemt het zicht
                    op bijvoorbeeld vraagstukken rond menselijke geest en karakter.
                    Meer info: programma, stellingen   

2014

21.01.14     Marijke Gordijn, docent/onderzoeker humane chronobiologie
                     aan de faculteit Wis- en Natuurwetenschappen van de RuG
                     Tussen slapen en waken
                     Wat is de rol van de biologische klok en wat is de invloed van de
                     licht-donker omgeving op ons gedrag, fysiologie en gezondheid?
                     Meer info: programma, stellingen, powerpoint
 
18.02.14      Arjan Broers, journalist, schrijver en theoloog
                     Morele vragen bij de economische crisis.
                     Over het falen van een zelfregulerend systeem en het zoeken 
                     naar nieuwe ethische waarden 
                     Meer info: programma, stellingen, powerpoint              
     
18.03.14     Corine Don, psycholoog, docent filosofie, mediator en classicus
                     Hoe leefbaar is een maakbaar bestaan?  
                     Balanceren tussen beheer en beheersing van het leven                 

                     Meer info: programma, stellingen, powerpoint

15.04.14     Thijs Lijster,
                     coördinator Expertisecentrum Arts in Society, RuG
                     Kan kunst de waarheid spreken?                    
                     Meer info: programma, stellingen, powerpoint
 
30.09.14     Petra Bolhuis en Theo Meereboer,
                     filosoof/orthopedagoog resp. filosoof
                     Compassie                     
                     Meer info: programma, leestips, stellingen, powerpoint
      
28.10.14     Ronald Hunneman
                     filosoof, docent/onderzoeker RuG
                     Het dichotome wereldbeeld
                     Meer info: programma, stellingen, powerpoint
               
25.11.14     Ad Bergsma
                     psycholoog, geluksonderzoeker en wetenschapsjournalist
                     Het misverstand geluk
                     Meer info: programma, stellingen, powerpoint

2015         

13.01.15     Jan Knol
                     theoloog en ambassadeur van Spinoza in Nederland
                     Spinoza: actueler dan ooit!
                     Meer info: programma, info nadien
 
 10.02.15    Leonie Venhoeven
                     promovendus omgevingspsychologie aan de Faculteit
                     Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
                     Psychologie van de duurzaamheid
                     Meer info: programma, powerpoint, stellingen
          
 10.03.15    Edward van der Tuuk
                     docent Filosofie en documentairemaker
                     Homo economicus of zoön politikon
                     Meer info: programma, stellingen,  powerpoint.
           
 14.04.15    Henk van Goor
                     socioloog en tot pensionering in 2012 verbonden aan de Vakgroep Sociologie van de
                     Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
                     Thomas Piketty en het kapitaal van de 21e eeuw
                     Meer info: programma, stellingen (powerpoint niet beschikbaar)      
 
15.09.15     Frits Muskiet
                     hoogleraar Pathofysiologie en Klinisch Chemische Analyse UMCG
                     Heeft evolutionaire geneeskunde de toekomst?
                     Welvaartsziekten bestrijden met eetpatroon oermens
                     Meer info: programma
 
13.10.15     Nico Koning  
                     andragoloog en docent filosofie en ethiek aan de Hogeschool van Amsterdam
                     publiceerde in 2014 samen met Hans Achterhuis `De kunst van het vreedzaam vechten´     
                     De kunst van het vreedzaam vechten   
                     Meer info: programma, stellingen,
                                         powerpoint, actuele conclusies
 
10.11.15     Ronald Hünneman
                     filosoof en docent-onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen
                     Liefde voor beginners en gevorderden
                     Meer info: programma, stellingen, powerpoint
 

2016

12.01.16     EDWARD VAN DER TUUK
                     filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en IVW
                     Filosofie Oost-West
                     Stromingen en een interculturele vergelijking
                     Meer info: programma, info lezing (1), info lezing (2) ppnt, discussievragen.
 
09.02.16     JOHAN VAN DE GRONDEN
                     filosoof en algemeen directeur/CEO van het Wereld Natuurfonds.
                     Wijsgeer in het wild
                     Verkenning van de morele dimensie van natuurbehoud
                      Meer info: programma, discussie, powerpoint
 
 08.03.16 HENK VAN GOOR
                  socioloog en tot 2012 als docent verbonden aan de RuG,
                  Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
                  Maakt gelijkheid ons gelukkig?
                  Meer info: programma, discussie
 
12.04.16   THIJS LIJSTER
                    docent Kunst- en Cultuurfilosofie RuG en publicist
                    Als een hond, de dynamiek van de uitzonderingstoestand
                    Meer info: programma, discussie, powerpoint 
                     
22.04.16   PAUL SCHEFFER
                    hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam, en publicist
                    De vrijheid van de grens
                    Meer info: programma                                              

Speciale bijeenkomst in het kader van de MAAND VAN DE FILOSOFIE           met als thema "Over de grens"

Georganiseerd in het kader van MetaForum Assen, een samenwerkingsverband van De Verdieping, SMAHK,Tegenlicht Meet Up, Iwema-Assen, Humanistisch Verbond en Odd Fellow/ Stroomdalloge, op het terrein van cultuur en debat. 
 
Vrijdagavond 22 april, van19.00 - 21.30 uur. 
Locatie: Buningzaal in Kunstplaza Schurer
               5e etage warenhuis Vanderveen, Koopmansplein, Assen
 
Meer info:   www.metaforumassen.nl       www.maandvandefilosofie.nl    

13.09.16      RENE TEN BOS

                     Filosoof, auteur en organisatiedeskundige; als hoogleraar FIlosfie van de Managementwetenschappen 
                     verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen
                     Bureaucratie is een inktvis, verkenning van de ongrijpbare krachten van bureaucratie
                     Meer info: programma 
 

11.10.16    LUSTRUMBIJEENKOMST DE VERDIEPING 2011-2016   -        19.00 - 22.30 uur (afwijkende begintijd!)
 
                  PETRA BOLHUIS & THEO MEEREBOER
                      filosoof en orthopedagoog, resp. filosoof;  vanuit hun praktijMaieutiek in Baflo;
                      ANGST EN HET GOEDE LEVEN
                      Meer info: programma, powerpointgesproken column door Christiaan Brandt
                                         
 08.11.16       RICHARD HAPPÉ
                      emeritus hoogleraar Belastingrecht Tilburg University
                      FISCALE ETHIEK, OVER FAIR SHARE 
                      Meer info: programma
                      Hier aanmelden
                      

18.11.16        SPECIALE BIJEENKOMST IN HET KADER VAN METAFORUM
 
                      THOMAS VON DER DUNK
                      cultuurfilosoof, historicus, essayist en publicist
                      EUROPA VERSUS RUSLAND; VRIENDEN OF VIJANDEN?
                      Meer info: programma                                            

Speciale bijeenkomst in het kader van MetaForum Assen, een samenwerkings-verband van De Verdieping, SMAHK,Tegenlicht Meet Up, Iwema-Assen, Humanistisch  Verbond en Odd Fellow/ Stroomdalloge, op het terrein van cultuur en debat. 

 
Vrijdagavond 18 november 2017, van19.00 - 21.30 uur. 
Locatie: Buningzaal in Kunstplaza Schurer
               5e etage warenhuis Vanderveen, Koopmansplein, Assen
 
Meer info:   www.metaforumassen.nl      
 
                     
2017
 
09.01.17        PAUL TEULE 
                      filosoof en docent politieke economie, verbonden aan de 
                      Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam
                      VRIJHEID VOOR GEVORDERDEN
                      Meer info: programma, powerpoint
 
13.02.17        KOEN VOSSEN                      
                      politiek historicus en publicist
                      POPULISME IN EUROPA   
                      >> is verplaatst naar 20 maart a.s.
                                           
13.02.17        SYBE SCHAAP
                      filosoof en politicus (senator voor de VVD) 
                      boeken o.m. Rechtsstaat in Verval (2016) en Het Rancuneuze Gif (2012)
                      ONDERMIJNT POPULISME DE RECHTSSTAAT?
                      Meer info: programma
                      Hier aanmelden
                      Maximaal 60 deelnemers. Vol=vol. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u zich dan tijdig afmelden?  Dank!          
                                                 
13.03.17        Datum is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats: 20.03.17
 
20.03.17        KOEN VOSSEN 
                      politiek historicus verbonden aande afdeling politicologie vande Radboud Universiteit Nijmegen;
                      daarnaast schrijft hij regelmatig voor bladen als De Groene Amsterdammer en het Historisch Nieuwsblad;
                      boeken ondermeer Rondom Wilders. Portret vande PVV 2013), The Power of Populism (2016).    
                      POPULISME IN EUROPA 
                      Meer info: programma 
                      Hier aanmelden
                      Maximaal 60 deelnemers. Vol=vol. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u zich dan tijdig afmelden?  Dank!
 
 
07.04.17       SPECIALE BIJEENKOMST IN HET KADER VAN METAFORUM
 
                      THOMAS VON DER DUNK
                      cultuurfilosoof
                      ONRUST IN GEOPOLITIEK PERSPECTIEF
                      Meer info: programma (binnenkort)      
                                     

 

Speciale bijeenkomst in het kader van de Maand van de Filosofie 2017

Georganiseerd in het kader van MetaForum Assen, een samenwerkingsverband van De Verdieping, SMAHK,Tegenlicht Meet Up, Boekhandel VanderVelde Assen (voorheen Iwema), Humanistisch  Verbond en Odd Fellow/ Stroomdalloge, op het terrein van cultuur en debat. 

Vrijdagavond 7 april 2017, van19.30 - 22.00 uur, zaal open om 19:00 uur
Locatie: Buningzaal in Kunstplaza Schurer
               5e etage warenhuis Vanderveen, Koopmansplein, Assen
Meer info:   www.metaforumassen.nl      
 
                     
                
11.09.17        IRENE ZWIEP 
                      Hoogleraar Hebreeuws en Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam 
                      HET JODENDOM: heilige oorlog en martelaarschap in het Jodendom
                      Meer info; powerpoint; teksten
                    

09.10.17       HANS BOUTELLIER 
                      Wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut 
                      en deeltijd hoogleraar Veiligheid en Veerkracht aan de Faculteit Sociale Wetenschappen 
                      van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
                      HET SECULIERE EXPERIMENT: hoe we van God los gingen samenleven
                      Meer info; ppnt (binnenkort) ; column Bert Altena n.a.v. lezing Boutellier
                      
16.10, 6.11 
en 20.11.17

Cyclus Socratische Gesprekken

In najaar 2017 en voorjaar 2018 bieden we drie keer een Cyclus van elk drie Socratisch Gesprekken aan, onder leiding van Karel van Haaften, met maximaal 10 deelnemers.  1e Cyclus: 16 oktober, 6 en 20 november 2017. (volgeboekt)

Meer informatie op de Home Pagina.

 

10.11.17       SPECIALE BIJEENKOMST IN HET KADER VAN METAFORUM ASSEN - ANDERE TIJDEN EN LOCATIE
 
                      MARJAN SLOB 
                      filosoof, essayist en columnist.
                      WETENSCHAP OVER JEZELF 
                      Meer info: programma  
                                     
 
Speciale bijeenkomst in het kader van MetaForum Assen, een samenwerkings-verband van De Verdieping, SMAHK,Tegenlicht Meet Up, Van der Velde-Assen, Humanistisch Verbond, Zin-in-Zondag en Odd Fellow/ Stroomdalloge, op het terrein van cultuur en debat. 
 
Vrijdagavond 10 november 2017, van 19.30 - 22.00 uur
Locatie:      Buningzaal in Kunstplaza Schurer,   
                  5e etage warenhuis Vanderveen, Koopmansplein, Assen
Entree € 5   Hier aanmelden 
Meer info:   www.metaforumassen.nl     
 
                     

13.11.17        HENRI BEUNDERS 

                      Historicus, publicist en 
                      hoogleraar Ontwikkelingen in de Publieke Opinie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
                      WERKT MUISKLIK DEMOCRATIE? De effecten van de (nieuwe) media in de participatiesamenleving
                      Meer info
                      Hier aanmelden
                      Maximaal 60 deelnemers. Vol=vol. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u zich dan tijdig afmelden?  Dank!
 

2018

 
15.01.18       ANDRÉ DROOGERS
                      Emeritus hoogleraar culturele antropologie (in het bijzonder religieuze 
                      en symbolische antropologie) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
                      KIESWIJZER LEVENSBESCHOUWING: levensbeschouwelijk kiezen, hoe doe je dat met wijsheid?
                      Meer info    
                     
19.02.18      SYBE SCHAAP                       
                     politiek filosoof, publicist en sinds 2007 senator van de VVD
                     DE POPULISTISCHE VERLEIDING 
                     (gelijknamige boek is verschenen in november 2017)
                      Meer info
 
19.03.18      PAUL VAN TONGEREN                      
                    emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de KU Leuven
                    DANKBAAR?
                    Over het (on)vermogen om in termen van dankbaarheid te spreken
                    Meer info
                    
 
06.04.18       SPECIALE BIJEENKOMST  in het kader van MAAND VAN DE FILOSOFIE 2018
                     georganiseerd in het kader van  MetaForum Assen (waaronder De Verdieping)
                                                   
                     JORIS LUYENDIJK 
                     antropoloog, journalist en publicist
                     DE BANKIERS AAN DE MACHT ... OF TOCH DE VERBEELDING? 
                     Meer info:  flyer 1e deelflyer 2e deel
                                        metaforumassen
                                        maandvandefilosofie.nl                   
 
                                   
 
Speciale bijeenkomst georganiseerd in het kader van  MetaForum Assen, 
een samenwerkingsverband op hjet terrein van cultuur en debat, van De Verdieping, DEFKA/SMAHK,Tegenlicht Meet Up, Van der Velde-Assen, Humanistisch Verbond, Zin-in-Zondag en Odd Fellow/ Stroomdalloge.
 
Vrijdagavond 6 april 2018, van 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Locatie:        De Schalm (PodiumZuidhaege, Zuidhaege 2, Assen)
Entree          € 10   
Meer info:     www.metaforumassen.nl
 
                     
16.04.18       EDWARD VAN DER TUUK
                     filosoof en docent 
                     DE WERELD OP ZIJN KOP
                     Verbeelding, macht en de strijd om de waarheid
                      Meer info
 
 
17.09.2018    RONALD HÜNNEMAN
                      Filosoof, publicist, performer en docent/onderzoeker aande Rijksuniversiteit Groningen
                      HEERLIJK HEDONISME  
                      Meer info 
 
15.10.2018    FRIDUS STEIJLEN
                      Bijzonder Hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam
                      Senior onderzoeker aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden
                      DE MOLUKSE KWESTIE: WAT IS DAT EIGENLIJK?
                      Meer info

15.11.18       SPECIALE BIJEENKOMST  in het kader van METAFORUM ASSEN 

                     EWALD ENGELEN 
                     hoogleraar Financiële Geografie aan de Universiteit van Amsterdam, politicus en publicist
                     KOMPAS VOOR EEN NIEUWE ECONOMIE
                     met oog voor planeet en samenleving  
                                                   
 
Speciale bijeenkomst georganiseerd in het kader van  MetaForum Assen, 
een samenwerkingsverband op het terrein van cultuur en debat, waarin De Verdieping samenwerkt met DEFKA, Tegenlicht Meet Up, Humanistisch Verbond,  Zin-in-Zondag, Odd Fellow/ Stroomdalloge en Boekhandel VanderVelde-Assen.
 
Donderdagavond 15 november 2018 - 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Locatie:               KunstPlaza Schurer (Warenhuis Vanderveen Assen, 5e etage)
Entree                 € 10   
Meer info:           flyer    metaforumassen 
Aanmelden:        via info@metaforumassen.nl  
                     
19.11.2018    JAN WARNDORFF
                      Filosoof, publicist en vertaler. 
                      FILOSOFIE VAN HET BOERENVERSTAND  
                      Een herijking van het filosofisch denken over de werkelijkheid en het leven
                      Meer info 
                  
10.12.2018    KAREL VAN HAAFTEN
                      Sociaal psycholoog, werkte jarenlang bij de Nederlandse Bank als Human Resources professional.
                      Specialiseerde zich in de theorie en praktijk van het Socratisch Gesprek,
                      startte in 2008 het socratische café in Zwolle en elders in het land,
                      Geeft bij De Verdieping trainingen in de socratische gespreksvoering.                      
                      ADAM SMITH, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN KLASSIEKE DEUGDEN
                      De echte visie van Adam Smith (1723-1790)
                      Meer info
 

2019

 
28.01.2019    RUARD GANZEVOORT
                      Hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Eerste Kamerlid voor GroenLinks. 
                      BOUWEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING  
                      Met aandacht voor empathie als levenshouding
                      Meer info 
                    
11.02.2019   HAN THOMAS ADRIAENSSEN
                      Universitair docent aan de Faculteit Wijsbegeerte bij de Rijksuniversiteit Groningen. 
                      KUNNEN WE IETS MET ZEKERHEID WETEN?  
                      Een jonge Groninger denker over het scepticisme
                      Meer info
    
18.03.2019    EDWARD VAN DER TUUK 
                      Filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW 
                      PERSPECTIEVEN OP GELUK   
                      Met interessante dwarsverbanden tussen de oosterse en westerse filosofie 
                      Meer info
                    
15.04.2019    DICK KLEINLUGTENBELT 
                      socioloog en filosoof
                      DE MENS EN DE KUNST VAN HET LEVEN   
                      Moderne levenskunsten, met inspiratie vanuit de klassieke en moderne filosofen  
                      Meer info