Profiel

We werken momenteel achter de schermen aan vernieuwing van onze website . De huidige website functioneert helaas niet meer naar behoren, de basisstructuur wordt niet meer vernieuwd. Zo kunnen we op dit moment bijvoorbeeld geen flyers meer uploaden. Onze excuses voor het ongemak. De nieuwe website is gereed in mei /juni.
 
 
In een wereld waar iedereen maar wat roept, regeert de waan van de dag. Iedereen heeft wel een mening, soms rechtstreeks afkomstig uit de onderbuik. Waar blijven de feiten, waar het verstand? Argumenten zijn lastig, want die vragen om denken en verdiepen.

Denken en verdiepen, dat is wat De Verdieping wil. Je denken zorgvuldig laten vormen door feiten. Informatie en argumenten uitwisselen met anderen. Een mening komt dan vanzelf wel.

De Verdieping is een initiatief van een vijftal Assenaren die samen willen denken en debatteren over actuele onderwerpen.
Kritisch, met open vizier. De Verdieping is geen politiek café; het gaat ons om denken en praten vanuit het hart. Zonder
vooringenomenheden en knellende denkkaders. Jaarlijks organiseren we acht bijeenkomsten met lezing & debat, van januari                                                                                tot en met april en september tot en met december. 
Daarnaast organiseren we filosofische cursussen en socratisische gesprekstrainingen.