Han Thomas Adriaenssen


Han Thomas Adriaenssen is universitair docent aan de Faculteit Wijsbegeerte bij de RUG. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de kentheorie en de cognitieve psychologie en houdt zich bezig met het werk van middeleeuwse en vroegmoderne filosofen, zoals Thomas van Aquino en René Descartes. Hij  schreef een boek over de middeleeuwse wortels van het denken van René Descartes: Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes, uitgegeven door  het gerenomeerde  Cambridge University Press. Als veelbelovende jonge filosoof aan de RUG heeft hij al veel bereikt: tot drie keer toe verkozen als Docent van het Jaar bij de Faculteit Wijsbegeerte van de Rug, en hij is ook  lid van  de Jonge Akademie.  Daarbij houdt hij zich bezig  met onder meer wetenschapsbeleid en het stimuleren van interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Tegelijk onderhoudt  Han Thomas Adriaenssen ook intensief contact met middelbare scholen en hun filosofiedocenten.

Datum : 11-02-2019 Kunnen we iets met zekerheid weten? Een jonge Groninger denker over het scepticisme
 

 

 

Schuiven naar boven