Daan Roovers

Daan Roovers (1970) is filosoof, docent UvA en Erasmus Universiteit, programmamaker, publicist, spreker, trainer en voormalig Denker des Vaderlands.


‘Ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te zien’, zo definieert ze filosofie meestal. ‘Onze samenleving stelt hoge eisen aan mensen, en het is daarom van belang om te investeren in individuele en collectieve denkkracht. Ik laat me inspireren door de ideeën uit de filosofie om de wereld van nu, onze plaats daarin en ons persoonlijke leven beter te begrijpen’. Ze doet dat als docent (Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam), als programmamaker (Rode Hoed, omroep Human), als schrijver van essays en opiniestukken, en als spreker en trainer.  Van april 2019 – april 2021 vervulde ze twee jaar lang de functie van Denker des Vaderlands.

Na haar studies filosofie en geneeskunde heeft ze zich vrijwel volledig gewijd aan het toegankelijk maken van filosofische inzichten voor een breed publiek. Tot september 2015 was ze hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Vanuit die positie heeft ze vele nieuwe projecten (mede)ontwikkeld, waaronder de Nacht van de Filosofie, Stand-up Philosophy, en de G8 van de Filosofie. Deze journalistieke doorvertaling van de grootste denkers en hun belangrijkste ideeën vormt de basis van de publieksfilosofie, die volgens Roovers vrijwel nergens zo succesvol is als in Nederland.

Daarnaast doet ze academisch onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip publieke opinie.

Boeken van en over Roovers onder meer: “Kleine geschiedenis van de filosofie“ (2010- samen met René Gudde),  en ‘Mensen maken Opvoeden in een tijd waarin niets meer zeker is ’(2019). En over Daan: “Wij zijn de politiek Het denken van Daan Roovers” (2019 – door Marc van Dijk).  

Meer info:  www.daanroovers.nl

Schuiven naar boven