Cursusaanbod

Najaar 2019-voorjaar 2020
Levensloop en levenskunst

Elzelien van Duijn, trainer coach

Meer informatie
Najaar 2019-voorjaar 2020

Leesgroep Filosofie
Denken is de ziel die met zichzelf praat (Plato)

Meer informatie
Najaar 2019 –
voorjaar 2020
SOCRATISCH CAFÉ,
olv. Karel van Haaften
Meer informatie
Voorjaar 2019

Levensloop: Inspiratie voor levenskunst

Elzelien van Duijn
trainer & coach
Een driedaagse cursus waarin je inspiratie opdoet om jouw biografie te schrijven, met als uitgangspunt jouw rode draad van idealen en zingeving. Waarin je samen met anderen ontdekt hoe je bent geworden, wie je bent en wat je wilt gaan doen met de tijd die voor je ligt. Hoe je goed oud(er) kunt en wilt worden. Wie je wilt zijn!
Periode 2017 – 2018
4x basiscursus

Basiscyclus
Socratische Gesprekken

Karel van Haaften
docent
In deze tijd van snelle opinies, oordelen en veel veranderingen op allerlei gebied, praten we vaak langs elkaar heen. Het socratische gesprek leert rust in te bouwen en helpt iedereen daarbij te putten uit de eigen ervaring. In een cyclus van drie avonden maakt u kennis met de methodiek van het socratische gesprek . Het socratisch gesprek is een poging door systematisch onderzoek een antwoord op een fundamentele vraag te vinden.
Najaar 2018

Vervolgcyclus
Socratische Gesprekken,

Karel van Haaften
docent
zie Basiscyclus,
maar dan voor meer ervaren gespreksdeelnemers.
Najaar 2015 -najaar 2016

Cursussen Filosofie in het kader van Verdieping-in-de-Huiskamer@

Edward van der Tuuk
filosoof/docent
Een reeks van vier filosofiebijeenkomsten met focus op één thema, ruimte voor discussie en met inspiratie om voor te bereiden: artikelen, video’s en boeken.

Najaar 2015 de Filosofiereeks Ethiek/Moraal-filosofie Normen en waarden kritisch bekeken.
Voorjaar 2016 de Filosofiereeks Filosofie Oost-West
Najaar 2016 de Filosofiereeks De Verbeelding van de samenleving
Schuiven naar boven