Cursusaanbod

dinsdag 10 november, 15 december 2020 en 12 januari 2021

Cursus Levensloop: Inspiratie voor levenskunst


Meer informatie

 

Najaar 2019-voorjaar 2020
Levensloop en levenskunst

Elzelien van Duijn, trainer coach

Meer informatie
Najaar 2019-voorjaar 2020

Leesgroep Filosofie
Denken is de ziel die met zichzelf praat (Plato)

Meer informatie
Najaar 2019 –
voorjaar 2020
SOCRATISCH CAFÉ,
olv. Karel van Haaften
Meer informatie
Voorjaar 2019

Levensloop: Inspiratie voor levenskunst

Elzelien van Duijn
trainer & coach
Een driedaagse cursus waarin je inspiratie opdoet om jouw biografie te schrijven, met als uitgangspunt jouw rode draad van idealen en zingeving. Waarin je samen met anderen ontdekt hoe je bent geworden, wie je bent en wat je wilt gaan doen met de tijd die voor je ligt. Hoe je goed oud(er) kunt en wilt worden. Wie je wilt zijn!
Periode 2017 – 2018
4x basiscursus

Basiscyclus
Socratische Gesprekken

Karel van Haaften
docent
In deze tijd van snelle opinies, oordelen en veel veranderingen op allerlei gebied, praten we vaak langs elkaar heen. Het socratische gesprek leert rust in te bouwen en helpt iedereen daarbij te putten uit de eigen ervaring. In een cyclus van drie avonden maakt u kennis met de methodiek van het socratische gesprek . Het socratisch gesprek is een poging door systematisch onderzoek een antwoord op een fundamentele vraag te vinden.
Najaar 2018

Vervolgcyclus
Socratische Gesprekken,

Karel van Haaften
docent
zie Basiscyclus,
maar dan voor meer ervaren gespreksdeelnemers.
Najaar 2015 -najaar 2016

Cursussen Filosofie in het kader van Verdieping-in-de-Huiskamer@

Edward van der Tuuk
filosoof/docent
Een reeks van vier filosofiebijeenkomsten met focus op één thema, ruimte voor discussie en met inspiratie om voor te bereiden: artikelen, video’s en boeken.

Najaar 2015 de Filosofiereeks Ethiek/Moraal-filosofie Normen en waarden kritisch bekeken.
Voorjaar 2016 de Filosofiereeks Filosofie Oost-West
Najaar 2016 de Filosofiereeks De Verbeelding van de samenleving
Cursussen Levensloop: inspiratie voor levenskunst
Een driedaagse cursus waarin je inspiratie opdoet om jouw biografie te schrijven, met als uitgangspunt jouw rode draad van idealen en zingeving. Waarin je samen met anderen ontdekt hoe je bent geworden wie je bent. En wat je wilt gaan doen met de tijd die voor je ligt. Hoe je goed oud(er) kunt en wilt worden. Wie je wilt zijn!
In het voorjaar 2019 zijn we gestart met de eerste cursus Levensloop: Inspiratie voor levenskunst, onder leiding van trainer & coach Elzelien van Duijn. We draai(d)en met twee groepen: een open groep met 8 cursusdeelnemers en een besloten groep met 5 deelnemers.
Cursussen Filosofie in het kader van Verdieping-in-de-Huiskamer@
Een reeks van vier filosofiebijeenkomsten, in het kader van Verdieping-in-de-Huiskamer@, onder leiding van filosoof/docent Edward van der Tuuk. Met focus op één thema, ruimte voor discussie en met inspiratie om voor te bereiden: artikelen, video’s en boeken.
In het najaar 2015 de Filosofiereeks Ethiek/Moraal-filosofie Normen en waarden kritisch bekeken.
In voorjaar 2016 de Filosofiereeks Filosofie Oost-West
In najaar 2016 de Filosofiereeks De Verbeelding van de samenleving
In najaar 2019 zijn we gestart met de Filosofiereeks Perspectieven op Geluk. (28 oktober, 4, 18 en 25 november 2019)
CURSUSREEKS SOCRATISCHE GESPREKKEN
In deze tijd van snelle opinies, oordelen en veel veranderingen op allerlei gebied, praten we vaak langs elkaar heen. Het socratische gesprek leert rust in te bouwen en helpt iedereen daarbij te putten uit de eigen ervaring. In een cyclus van drie avonden maakt u kennis met de methodiek van het socratische gesprek onder leiding van Karel van Haaften. Het socratisch gesprek is een poging door systematisch onderzoek een antwoord op een fundamentele vraag te vinden.
In 2017 en 2018 hebben we vier keer een Basiscyclus Socratische Gesprekken gedraaid, van elk drie bijeenkomsten, onder leiding van  Karel van Haaften.  In het najaar van 2018 draaiden we een Vervolgcyclus Socratische Gesprekken , voor ervaren gespreksdeelnemers, van vier bijeenkomsten.

Levensloop en levenskunst

 • Drie cursusdagen van 9:30 – 16:30 uur
 • Data: dinsdag 10 november, 15 december 2020 en 12 januari 2021
 • Cursusruimte bij een woonlocatie in de buurt van Beilen
 • Met betrekking tot corona: veilig bijeenkomen volgens een protocol
 • Onder leiding van trainer & coach Elzelien van Duijn
 • In 2019-2020 heeft zij voor De Verdieping drie keer een Cursus Levensloop gegeven, iedere keer weer maatwerk
 • Maximaal 4-6 deelnemers
 • De inschrijving gaat eind augustus 2020 van start
 • Deadline van inschrijving: 24 september 2020
 • Kosten cursus: € 174 voor 3 cursusdagen (cursus 3 x € 45; catering inclusief lunch 3 x € 9; corona-opslag i.v.m. gebruik cursusruimte € 3 x € 4)
 • Meer lezen over de cursus en wijze van inschrijving.

Opzet: In deze cursus ga je onder begeleiding aan het werk met je eigen levensloop, je biografie. Door gebeurtenissen in je leven te beschrijven, er opnieuw met zowel je eigen blik als met die van je medecursisten naar terug te kijken kun je ze soms in een ander perspectief gaan zien, en ze een andere betekenis toekennen. Zo kun je ruimte creëren voor je toekomst!

Voor het schrijven van je biografie, waarmee je al vóór de eerste cursusdag begint, krijgt je een kader en hulpvragen toegestuurd. Tijdens de cursus stuur je de teksten die je schrijft aan één andere deelnemer. Zonder te oordelen kunnen we elkaar feedback geven, voornamelijk door het stellen van vragen, en het melden wat het verhaal van de ander bij ons oproept. Tijdens de cursusdagen delen we de ervaringen met deze zoektocht in een groep van 8-10 mensen. Met verschillende werkvormen brengen we verdieping aan.

Thema’s in de cursus

 • Levensfasen en levensritmen
 • Wie ben ik / wie wil ik zijn / zingeving
 • Kruispunten in je leven
 • Sub-persoonlijkheden en archetypen
 • Levenskunst / het goede leven
 • Het ‘doorgaande meer-generatie verhaal’
 • Open inschrijving:
  • Deelnemers schrijven zich in voor álle 3 /4 cursusdagen
  • Maximaal 4 – 6 deelnemers
  • Van 9:30 – 12:30 uur en van 13:30 – 16:30 uur
  • Locatie: cursusruimte bij woonlocatie in de buurt van Beilen
  • M.b.t. corona: veilig bijeenkomen volgens een protocol; we sturen je desgewenst dit protocol toe
  • kosten cursus: 3 x € 45
  • catering: koffie, thee, lekkers & lunch : 3 x € 9
  • corona opslag 3 x € 4
  • TOTAAL: 3 X € 58 = € 174

Meer informatie: Elzelien van Duijn: M 06 – 27 23 68 89;   E  e.vanduijn.ev@gmail.com

Meer lezen over de cursus 2021 en wijze van inschrijving.

Schuiven naar boven