Terugblik 2019

Hieronder treft u alle in 2019 door ons georganiseerde lezingen en de daarbij behorende flyers. Deze flyers mag u, met respect voor het copyright, voor eigen gebruik in pdf-format downloaden.

 

29-01-2019 Ruard Ganzevoort
hoogleraar en decaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam
en Eerste Kamerlid voor GroenLinks.
Bouwen aan een inclusieve samenleving
Met aandacht voor empathie als levenshouding
11-02-2019
Han Thomas Adriaenssen
universitair docent aan de Faculteit Wijsbegeerte bij de Rijksuniversiteit Groningen
Kunnen we iets met zekerheid weten?
Een jonge Groninger denker over het scepticisme
18-03-2019 Edward van der Tuuk
filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW
Perspectieven op geluk
Met interessante dwarsverbanden tussen de oosterse en westerse filosofie
1-4-2019
16-4-2019
Maand van de filosofie 2019 Programma

In het kader van MetaForum Assen
5-4-2019 Bas Heijne
schrijver, journalist en columnist
Het groeiende onbehagen
Hoe de mens hier al stuntelend aan bijdraagt

In het kader van MetaForum Assen
15-4-2019 Dick Kleinlugtenbelt
socioloog en filosoof
De mens en de kunst van het leven
Moderne levenskunsten, met inspiratie vanuit de klassieke en moderne filosofen
16-9-2019 Jan Bransen,
hoogleraar Filosofie Radboud Universiteit Nijmegen
Durf te denken
Hoe om te gaan met waarheidsaanspraken en meningsverschillen?
14-10-2019 Paul van Tongeren,
emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek
Willen sterven
Over de autonomie en het voltooide leven
11-11-2019 René ten Bos
hoogleraar Filosofie Radboud Universiteit en voormalig Denker des Vaderlands
Klimaatcrisis: goedgemutst ten onder?
Paniek over de effecten van klimaatcrisis en afnemende biodiversiteit lijkt uit te blijven. Sluiten we moedwillig onze ogen voor deze dreigende ramp?
22-11-2019
Gijs van Oenen
universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam
Emancipatie en democratie. Van lust tot last?
Halfjaarlijkse lezing in het kader van MetaForum Assen, waarin De Verdieping samenwerkt met andere vrijwilligersorganisaties voor cultuur en debat.
16-12-2019 Jasper Schaaf
filosoof, publicist, actief in sociale bewegingen en politiek en voorheen werkzaam als bestuurder in vakbeweging, onderwijs en welzijnswerk
Wat heeft de filosofie met religie?
Pleidooi voor een kritische houding, met wederzijds respect
Schuiven naar boven