Terugblik 2019

Hieronder treft u alle in 2019 door ons georganiseerde lezingen en de daarbij behorende flyers. Deze flyers mag u, met respect voor het copyright, voor eigen gebruik in pdf-format downloaden.

29-01-2019Ruard Ganzevoort
Hoogleraar en decaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam
en Eerste Kamerlid voor GroenLinks.
Bouwen aan een inclusieve samenleving
Met aandacht voor empathie als levenshouding
18-03-2019Edward van der Tuuk
filosoof en freelance docent voor HOVO, U3L en ISVW
Perspectieven op geluk
Met interessante dwarsverbanden tussen de oosterse en westerse filosofie
1-4-2019
16-4-2019
Maand van de filosofie 2019Programma

In het kader van MetaForum Assen
5-4-2019Bas Heijne
schrijver, journalist en columnist
Het groeiende onbehagen
Hoe de mens hier al stuntelend aan bijdraagt

In het kader van MetaForum Assen
15-4-2019 Dick Kleinlugtenbelt
socioloog en filosoof
De mens en de kunst van het leven
Moderne levenskunsten, met inspiratie vanuit de klassieke en moderne filosofen
16-9-2019Jan Bransen, hoogleraar Filosofie Radboud Universiteit Nijmegen Durf te denken
Hoe om te gaan met waarheidsaanspraken en meningsverschillen?
Schuiven naar boven