Programma 2017

Aanmelden

Wilt u een bijeenkomst bijwonen?

U kunt zich aanmelden door bij de bijeenkomst van uw voorkeur  'hier aanmelden' aan te klikken en vervolgens uw gegevens in te vullen en te verzenden. 

De locatie is Podium Zuidhaege, Zuidhaege 2, in het Podiumcafé op de begane grond. Hier zijn maximaal 60 plaatsen beschikbaar. Vol=vol!  

We stellen het op prijs dat u zich tijdig afmeldt, wanneer u bij nader inzien van deelname afziet. Uw gereserveerde plaats komt dan weer vrij voor een ander.

 

 

2017  

 
 
11.09.17        IRENE ZWIEP 
                      Hoogleraar Hebreeuws en Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam 
                      HET JODENDOM: heilige oorlog en martelaarschap in het Jodendom
                     Meer info
                      Hier aanmelden
                      Maximaal 60 deelnemers. Vol=vol. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u zich dan tijdig afmelden?  Dank!
 
09.10.17       HANS BOUTELLIER 
                      Wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut 
                      en deeltijd hoogleraar Veiligheid en Veerkracht aan de Faculteit Sociale Wetenschappen
                      van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
                      HET SECULIERE EXPERIMENT: hoe we van God los gingen samenleven
                      Meer info
                      Hier aanmelden
                      Maximaal 60 deelnemers. Vol=vol. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, wilt u zich dan tijdig afmelden?  Dank!
 
 
13.11.17